GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Wmo

Taken rondom de Wmo

Gemeenten krijgen meer te maken met inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Daar komt bij dat zij met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de opdracht hebben gekregen dat iedereen zoveel mogelijk moet kunnen meedoen. De wet moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de gemeente.

Door dat de extramurale begeleiding uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) nu wordt ondergebracht bij de Wmo, wordt het takenpakket van gemeenten uitgebreid.
Gemeenten geven aan dat medewerkers in de thuiszorg vaak dusdanige psychosociale problematiek bij cliënten tegenkomen, dat huishoudelijke hulp niet toereikend is.
GGZ Friesland kan gemeenten ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken. U kunt bij ons terecht voor advies, maar ook gericht cliënten doorverwijzen.

In deze brochure leest u hoe GGZ Friesland u kan ondersteunen bij de 9 prestatievelden.