Wij bouwen

GGZ Friesland is op meerdere plaatsen bezig met nieuwbouwprojecten. Achterliggende gedachte is altijd om zo goed mogelijke zorg te kunnen blijven bieden aan onze patiënten. Op deze pagina worden een aantal projecten uitgelicht:

Leeuwarden

De Brédyk
GGZ Friesland werkt, in goede samenwerking met Adema Architecten, aan de realisatie van De Brédyk. Deze fonkelnieuwe locatie wordt gebouwd op het stuk grond gelegen tussen de Uniadyk, De Nije Daam en de Overijsselselaan.

De welstandscommissie heeft in het voortraject met veel belangstelling en enthousiasme gereageerd op de tekeningen en visualisaties. Verder is met de gemeente Leeuwarden gesproken over de indeling van het gebied rondom het gebouw en de overgang naar de buren. Hierbij kan gedacht worden aan de inrichting van het entreegebied vanaf de rotonde, het parkeerterrein en de fiets- en voetpaden.

Het duurt echter nog wel even voordat de eerste paal geslagen wordt. 2022 staat voornamelijk in het teken van de vergunningen- en aanbestedingsprocedures. We hopen begin 2023 te beginnen met de bouw en een jaar later de nieuwe locatie te betrekken.

Onderstaande video-impressie geeft vast een globaal inkijkje van het terrein.

BW Prinsessenpark
Aan de Nijlânsdyk komt een nieuwe beschermde woonvorm, die straks onderdak kan bieden aan 44 cliënten van MindUp. Begin december is hiervoor de eerste steen gelegd. De verwachting is dat de bewoners in november 2022 intrek kunnen nemen in hun nieuwe onderkomen.

De nieuwbouw van BW Prinsessenpark, zoals de naam luidt, geldt als vervanging van de verouderde locaties aan de Oldegalileën en de Eewal. Die voldoen niet meer aan de eisen die GGZ Friesland -waar MindUp onderdeel van is- stelt aan haar vastgoed. Bewoners hebben in hun nieuwe woningen straks een eigen woon- en slaapkamer, keuken en sanitaire voorzieningen. Naast de 44 appartementen komen er twee groepsruimtes die ingericht worden voor koffiemomenten, bewoner-overleggen en andere activiteiten.

GGZ Friesland huurt de woningen van projectontwikkelaar MiPatio. SHP Vastbouw is verantwoordelijk voor de uitvoer.

Meer weten?

Direct hulp nodig?