GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Wie zitten er in een Cliëntenraad?

In de Cliëntenraad zitten cliënten en ex-cliënten van GGZ Friesland. Volgens de wet moet een cliëntenraad een redelijke representatieve vertegenwoordiging zijn van de achterban en in redelijkerwijze in staat zijn haar gemeenschappelijke belangen te behartigen. In elk team zitten dan ook leden van zoveel mogelijk locaties.

Onder andere door het organiseren van spreekuren op de diverse zorglocaties verzamelen raadsleden hun informatie over de kwaliteit van zorg.

Vanuit iedere Cliëntenraad zitten 2 afgevaardigde raadsleden in de Centrale Cliëntenraad (CCR). De Centrale Cliëntenraad is gesprekspartner van de Raad van Bestuur. De Centrale Cliëntenraad adviseert en overlegt met GGZ Friesland over zaken die het regioniveau overstijgen.