GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Wie mag verwijzen?

Patiënten of hun familie kunnen zichzelf niet aanmelden bij GGZ Friesland. Omdat GGZ Friesland een tweedelijnsinstelling is, is een aanmelding nodig van een erkende verwijzer. Of u een erkende verwijzer bent, hangt af van uw beroep, maar ook van de Zorgverzekeraar van uw patiënt. Daarnaast kent de specialistische GGZ andere erkende verwijzers dan de basis GGZ. Hieronder vindt u een overzicht.
 

Specialistische GGZ 

Huisarts Altijd erkend verwijzer
 
Psychiater

 
Mag verwijzen, maar GGZ Friesland heeft de wettelijke plicht om de huisarts te informeren na aanmelding.
 
Jeugdarts/ Jeugdgezondheidsarts
 
Mag verwijzen, maar GGZ Friesland heeft de wettelijke plicht om de huisarts te informeren na aanmelding.
 
Bureau Jeugdzorg
(<18 jaar)
 
Mag verwijzen, maar GGZ Friesland heeft de wettelijke plicht om de huisarts te informeren na aanmelding.
 
Bedrijfsarts 
Mag verwijzen, maar GGZ Friesland heeft de wettelijke plicht om de huisarts te informeren na aanmelding.
Uitzondering: Zorgverzekeraar Menzis erkent deze verwijzers niet. GGZ Friesland vraagt een verwijzing aan de huisarts.
 
Medisch Specialist


 
Mag verwijzen, maar GGZ Friesland heeft de wettelijke plicht om de huisarts te informeren na aanmelding.
Uitzondering: Zorgverzekeraar Menzis erkent deze verwijzers niet. GGZ Friesland vraagt een verwijzing aan de huisarts.
 
Arts Verstandelijk Gehandicapten


 
Door CZ erkend verwijzer. GGZ Friesland heeft de wettelijke plicht om de huisarts te informeren na aanmelding.
Voor de overige zorgverzekeraars vraagt GGZ Friesland een verwijzing aan de huisarts.
 
Specialist Ouderengeneeskunde


 
Door De Friesland, CZ of Multizorg erkend verwijzer. GGZ Friesland heeft de wettelijke plicht om de huisarts te informeren na aanmelding.
Voor de overige zorgverzekeraars vraagt GGZ Friesland een verwijzing aan de huisarts.
 
Klinisch Psycholoog GGZ Friesland vraagt altijd een verwijzing aan de huisarts.


Basis GGZ

Huisarts
 
Altijd erkend verwijzer
 
Bureau Jeugdzorg
(<18 jaar)
 
Mag verwijzen, maar GGZ Friesland heeft de wettelijke plicht om de huisarts te informeren na aanmelding.
 
Specialist Ouderengeneeskunde
 
GGZ Friesland vraagt altijd een verwijzing aan de huisarts.

 
Arts Verstandelijk Gehandicapten
 
GGZ Friesland vraagt altijd een verwijzing aan de huisarts.

 
Klinisch Psycholoog
 
GGZ Friesland vraagt altijd een verwijzing aan de huisarts.
 
Bedrijfsarts 
Mag van Menzis of Multizorg verwijzen, maar GGZ Friesland heeft de wettelijke plicht om de huisarts te informeren na aanmelding.
Voor de overige verzekeraars vraagt GGZ Friesland vraagt een verwijzing aan de huisarts.
 
Psychiater 
Mag van De Friesland verwijzen, maar GGZ Friesland heeft de wettelijke plicht om de huisarts te informeren na aanmelding.
Voor de overige verzekeraars vraagt GGZ Friesland vraagt een verwijzing aan de huisarts.
 
Medisch Specialist


 
Mag van De Friesland verwijzen, maar GGZ Friesland heeft de wettelijke plicht om de huisarts te informeren na aanmelding.
Voor de overige verzekeraars vraagt GGZ Friesland vraagt een verwijzing aan de huisarts.


Jeugdarts/ Jeugdgezondheidsarts


 


Mag van De Friesland, DSW en VGZ verwijzen, maar GGZ Friesland heeft de wettelijke plicht om de huisarts te informeren na aanmelding.
Voor de overige verzekeraars vraagt GGZ Friesland vraagt een verwijzing aan de huisarts.


Justitiële verwijzers zijn:

  • NIFP
  • Reclassering Nederland
  • Reclassering VNN
  • Reclassering Leger de Heils
  • PMO de Marwei


Advies

U bent geen verwijzer, maar u signaleert in uw omgeving dat iemand hulp nodig heeft bij een psychisch probleem? Adviseert u deze persoon dan contact op te nemen met de eigen huisarts.