Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is van groot belang voor het op peil houden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de zorg, het werven van nieuwe medewerkers met ambitie en de versterking van de positie van onze organisatie in de markt. Wetenschappelijk onderzoek als basis voor een goede kwaliteit van zorg voor patiënten is daarom een belangrijk uitgangspunt van GGZ Friesland. Het onderzoek bij GGZ Friesland kent drie onderzoekslijnen:

  1. Zorgevaluatie en innovatie
  2. Herstel 
  3. Gezondheid en leefstijl

Onderzoekers, onderzoeksassistenten, opleidelingen (arts-assistenten, GIOS, VIOS) en behandelaren werken samen om kennis te verzamelen over optimale behandelmogelijkheden voor patiënten. GGZ Friesland stimuleert medewerkers actief om onderzoek te doen naar bestaande of nieuwe vormen van zorg. Bij de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek kunnen medewerkers een aanvraag doen voor tijd of middelen voor het uitdenken, opzetten of uitvoeren van onderzoek. De procedure en toetsingscriteria voor het aanvragen van tijd of middelen staan hier beschreven.

Voordat het onderzoek bij GGZ Friesland uitgevoerd kan worden, moet een aantal stappen worden doorlopen. Deze procedure staat hier beschreven. Onderzoek binnen opleidingstrajecten wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in bestaande onderzoekslijnen om op die manier optimaal gebruik te maken van reeds bestaande expertise en tegelijkertijd die expertise verder uit te bouwen. Een overzicht van al het lopend onderzoek bij GGZ Friesland staat hier.

Meer weten?

Direct hulp nodig?