GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Werkwijze en taken

GGZ Friesland hecht veel belang aan de inbreng van de Familieraad. De raad praat en denkt daarom op verschillende niveaus mee over de grote lijnen van het beleid. Ook overlegt de raad zes keer per jaar met de Raad van Bestuur van GGZ Friesland. De raad wordt nauw betrokken bij diverse projecten binnen GGZ Friesland.

Goede samenwerking

Betrokkenheid bij de zorg voor patiënten is essentieel in het werk van de Familieraad. Tegelijkertijd moeten de leden voldoende afstand kunnen houden van de problematiek in hun naaste omgeving. Goede communicatie en doelgerichte samenwerking met alle betrokken partijen spelen daarnaast een belangrijke rol in het werk van de raad. De Familieraad streeft daarom naar een goed contact met de Raad van Bestuur, de Cliëntenraad, de Aandachtsfunctionarissen Familiebeleid in alle organisatie-onderdelen en met verschillende familieorganisaties.

Taken van de Familieraad

  • behartigt de belangen van familieleden en naasten van (ex-)cliënten
  • kan hen een luisterend oor bieden
  • maakt hen wegwijs binnen GGZ Friesland
  • werkt mee aan door GGZ Friesland georganiseerde themabijeenkomsten voor familie en naasten
  • zet zich in voor betrokkenheid van familie en naasten bij de zorg
  • geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur

Meer lezen over de taken/functies? Bekijk de functieprofielen