GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Week van de Psychiatrie

In 2011 vindt de 37e Week van de Psychiatrie plaats van maandag 28 maart tot en met zondag 3 april 2011. Het thema is waardevolle Zorg.

Gezondheidszorg moet gaan doen wat het woord zegt. Dat betekent dat het in de eerste plaats een voorzorgsysteem moet zijn en niet hoofdzakelijk, zoals nu, een nazorgsysteem. Alleen op die manier kunnen we een volgende stap zetten op het pad van de maatschappelijke en menselijke ontwikkeling. Alleen op die manier komen we dichter bij een samenleving waarin alle mensen in waardigheid kunnen leven; dat is naar hun mogelijkheden en potentie leven en bijdragen aan de samenleving. (Herman Wijffels)

Waardevolle zorg
‘waardevolle zorg' is uitgaan van de waarde(n) van cliënten, van wat zij belangrijk vinden in hun leven en van wat cliënten écht nodig hebben aan zorg. Dat betekent de mens centraal stellen en een vermindering van de bureaucratie. Het beheersen van de kosten van de zorg met allerlei verschillende maatregelen en een voortdurende stroom van veranderingen moet ophouden. Alleen zo komt er écht meer ruimte voor wat cliënten willen en nodig hebben én voor de wijze waarop zorgverleners en zorginstellingen daaraan kunnen bijdragen.

Meer weten?
Kijkt u met ons mee terug en vooruit naar wat werkelijk waardevol is in de zorg? De Week van de Psychiatrie staat dit jaar bomvol met 'waardevolle' verassingen.

Om de Week van de Psychiatrie af te sluiten, wordt er een speciale kerkdienst met thema waardevolle zorg in de Stipe in Franeker gehouden, op zondag 3 april vanaf 10.30 uur. De muzikale omlijsting tijdens deze dienst wordt verzorgd door een gospelgroep. Iedereen is van harte welkom.

Vanaf 28 maart laten we u via onze website www.ggzfriesland.nl per dag weten welke activiteiten er plaatsvinden. Volg ons ook op twitter