GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Wanneer verwijzen?

De klanten van GGZ Friesland zijn patiënten die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Het gaat om mensen met psychiatrische stoornissen of ernstige psychische problemen, soms in combinatie met verslaving, gedragsstoornissen of een verstandelijke handicap.

Soms is meteen duidelijk dat de patiënt problemen heeft op het psychische vlak, maar vaak komt de patiënt met somatische klachten, waarvan u het vermoeden heeft dat ze een psychische (mede)oorzaak hebben. Veel mensen vinden het lastig om advies en hulp te vragen bij psychische problemen of proberen die problemen zelf op te lossen. Maar dat hoeft niet. Het is belangrijk dat u als verwijzer de problematiek herkent en stappen onderneemt. Een goede verwijzing kan er vaak voor zorgen dat de problemen niet nog erger worden. Het is van belang dat er specifiek voor Generalistische Basis GGZ (Denk Basis GGZ) of Specialistische GGZ (GGZ Friesland) verwezen wordt. Bovendien moet er sprake zijn van het vermoeden van een DSM-IV stoornis.

GGZ Friesland kent de volgende manieren van verwijzen:

Reguliere aanmelding

Bij een reguliere verwijzing verwijst u de patiënt voor intake, indicatiestelling en/of behandeling. De actuele wachttijden worden hierbij gehanteerd. U verwijst naar Aanmelding GGZ Friesland door middel van Zorgdomein, het aanmeldformulier op de website van GGZ Friesland of telefonisch.

Spoedaanmelding

Bij een spoedaanmelding wordt de patiënt binnen enkele dagen gezien. Hierdoor kan voorkomen worden dat de situatie escaleert.

Crisisaanmelding

Is er volgens u sprake van een crisissituatie, waarbij de patiënt dezelfde dag gezien moet worden? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Dit kan tijdens kantooruren via Aanmelding GGZ Friesland op het telefoonnummer 058 28 48 700. Een crisisaanmelding buiten kantooruren gaat via GGZ Friesland Spoed op telefoonnummer 058 2848 777.