GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Waarover meepraten?

Waarover?

Patiënten en ex-patiënten (wij spreken trouwens liever van cliënten) kunnen bij de GGZ Friesland, net als bij elke andere zorginstelling meepraten over dingen die bij de behandeling belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid, gezondheid, voeding, hygiëne en recreatiemogelijkheden. Maar ook aan fusies, reorganisaties, verhuizingen en het beleid.

De medezeggenschap is wettelijk geregeld in de wet WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen), want medezeggenschap is belangrijk. Medezeggenschap is meedenken met de zeggenschap. Samen zorgen voor een zo goed mogelijke zorg. De wet bepaalt dan ook dat een zorginstelling een cliëntenraad moet hebben en wat de rechten en de plichten van die raad zijn. Daarbij is ook geregeld dat de cliëntenraad moet worden voorzien van alle benodigde middelen en informatie om zijn taak goed uit te kunnen voeren.

Hoe?

Bij belangrijke veranderingen binnen een zorginstelling moet de organisatie de Cliëntenraad om advies vragen. De Cliëntenraad kan ook ongevraagde adviezen geven, bijvoorbeeld omdat de raad zelf verbeterpunten binnen de zorginstelling signaleert.

Het adviesrecht betreft veranderingen in de organisatie: belangrijke inkrimping of uitbreiding, verhuizing of ingrijpende verbouwingen. Maar ook benoeming of schorsing van personen met de hoogste zeggenschap, zoals directeuren en managers.

De wet noemt ook een aantal onderwerpen waarover de instelling de cliëntenraad altijd om advies moet vragen en alleen met een positief advies van de medezeggenschap de veranderingen kan doorvoeren. Dit is het zogenoemde verzwaard adviesrecht en betreft zaken als voeding, veiligheid, geestelijke verzorging, hygiëne, recreatie en dergelijke.

In een samenwerkingsovereenkomst tussen de cliëntenraad, de Raad van Bestuur en de directies van de divisies is vastgelegd hoe de medezeggenschap bij de GGZ Friesland precies is geregeld.

Geregeld is onder meer dat elk van de drie divisies (Urgent en Intensief, Behandeling en Genezing, Herstel en Behandeling), en ook Kinnik (kind en jeugd) en MindUp (begeleiding bij wonen, werken en meedoen in de samenleving) een eigen cliëntenraad hebben die de directie op de genoemde terreinen adviseert.

Voor zaken die het divisieniveau overstijgen is er de Centrale Cliëntenraad. Deze Raad is gesprekspartner van de Raad van Bestuur. Vanuit iedere Cliëntenraad zit de voorzitter en de vicevoorzitter in de Centrale Cliëntenraad. Zo wordt de stem van de achterban gehoord.

 

De volledige wettekst van de WMCZ kunt u hier lezen.