GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Vooroordelen in de psychiatrie

Niemand is zijn stoornis.
Plak geen labels op. Help in de strijd tegen stigma’s.

GGZ Friesland lanceerde tijdens de Week van de Psychiatrie in 2014 een langlopende actie om de gevolgen van vooroordelen/stigma’s onder de aandacht te brengen. Deze bewustwordingscampagne moet duidelijk maken hoe schadelijk en onterecht stigma’s zijn en hoe gemakkelijk we allemaal vooroordelen hebben.

Week van de Psychiatrie

De Week van de Psychiatrie in 2014 was de 40e editie en had als thema ‘Baas in eigen leven?!’. Uitgangspunt is dat personen met psychische problematiek zoveel mogelijk regie kunnen (blijven) voeren over hun eigen leven. Herstellen doe je in principe zelf, maar vaak in samenwerking met anderen. Dit wordt een stuk lastiger als anderen (familieleden, buren, collega’s, maar ook behandelaren en welzijnswerkers) jou behandelen alsof je je psychische ziekte bent, in plaats van een ziekte hebt. Vandaar dat GGZ Friesland dat jaar een anti-stigmacampagne lanceerde.

Welke vooroordelen zijn er?

Onvoorspelbaar, onbekwaam en onaantrekkelijk: dat zijn de meest voorkomende en hardnekkigste vooroordelen over mensen met een psychiatrische/psychische aandoening. Leren leven met schizofrenie, manische depressie of andere psychische problematiek is al moeilijk genoeg. Maar behalve dat, moet je je ook nog eens wapenen tegen de vooroordelen en discriminatie van medeburgers. Stigmatisering en discriminatie zijn een dagelijkse last voor mensen met psychische beperkingen.
Psychiatrisch stigma wordt ook wel “de tweede ziekte” genoemd omdat het stigma dat mensen moeten dragen soms meer belemmeringen opwerpt dan de aandoening zelf. Uit onderzoek blijkt dat vooroordelen het moeilijker maken om werk te vinden en te behouden, toegang te krijgen tot voorzieningen, woonruimte te vinden en relaties aan te gaan. Dat kan ernstige psychologische gevolgen hebben, een terugval in de hand werken en de bestaande gezondheidsproblemen verergeren. Stigmatisering en discriminatie belemmeren de maatschappelijke integratie en rehabilitatie van mensen met psychische beperkingen.

 

doorzetter / paniekstoornis

Wat kunnen we hieraan doen?

Pas als je weet dat je vooroordelen hebt en dus het herstel van een ander in de weg kunt zitten, kun je je gedrag veranderen. GGZ Friesland kiest daarom voor een bewustwordingscampagne: het onderwerp onder de aandacht brengen en de maatschappelijke discussie op gang brengen. Pas na deze bewustwording, kan er daadwerkelijk wat worden gedaan aan verandering van gedrag. Openheid is de enige manier om hiermee aan de slag te gaan. Open het gesprek: vraag aan de ander of hij/zij vindt dat je vooroordelen hebt en vraag wat je daaraan kunt veranderen.

En bedenk altijd hoe je zelf behandeld zou willen worden.

Onze campagne

Het komende jaar zal een werkgroep, bestaande uit ervaringsdeskundigen, hulpverleners, leden van de Cliëntenraad en Familieraad, dit onderwerp op de agenda zetten door middel van presentaties in teams binnen GGZ Friesland (ook wij maken ons schuldig aan stigmatisering), op scholen en bij welzijnswerkers. Ook wordt er een korte documentaire gemaakt over de gevolgen van stigma’s en wordt gewerkt aan een lespakket op scholen.

Andere activiteiten volgen in de loop van dit jaar. Houd deze website daarom in de gaten! En volg ons op twitter en facebook.

Heb je zelf ideeën over hoe we stigma’s en discriminatie kunnen tegenaan? Mail ons!

De destigmatiseringscampagne wordt mede mogelijk gemaakt door: