Jongvolwassencircuit (JVC)

Het Jongvolwassencircuit (JVC) omvat het specialistische behandelaanbod van GGZ Friesland voor 15 tot 25-jarigen. Het team richt zich op jongvolwassenen die vast dreigen te lopen (of al vastgelopen zijn) in hun sociaal-maatschappelijke, emotionele en/of cognitieve ontwikkeling. In die levensfase openbaart 75 procent van de psychiatrische problematiek zich voor het eerst, met een potentieel verstorend effect op de persoonlijke en maatschappelijk ontwikkeling.

De behandeling wordt vormgegeven door een samenwerking tussen vier regionale Jongvolwassenenteams (poliklinische teams met outreachende mogelijkheden) en vier regionale FACT-Jeugdteams. Op alle locaties wordt specialistische GGZ geboden waarmee we de jongvolwassenen zo goed mogelijk proberen te ondersteunen.

Het JVC-team

De zorg van het JVC wordt aangeboden op vier locaties: Drachten, Sneek en Leeuwarden Oost en Leeuwarden West. De teams bestaan uit professionals afkomstig uit verscheidene stoornis-specifieke zorgprogramma’s en kinder- en jeugdpsychiatrie van GGZ Friesland. Ze verlenen in overleg met de jongvolwassene en hun naastbetrokkenen herstel ondersteunende zorg conform de geldende zorgstandaarden.

Het JVC-team handelt vanuit een herstelgericht, transdiagnostisch en eigen persoonlijke vaardigheden versterkend gedachtegoed. Dit past bij de herstelvisie van GGZ Friesland en haar onderdelen. We zijn van mening dat het belangrijk is dat mensen ondanks hun klachten (blijven) deelnemen aan de maatschappij. In de fase waarin de jongvolwassenen zitten is dit nog meer van belang voor hun eigen ontwikkeling.

Aanmelding

Verwijzers kunnen de aanmelding voor het Jongvolwassenenteam doen in ZorgDomein. De verwijzing kan hetzelfde plaatsvinden zoals deze nu ook al wordt gedaan bij GGZ Friesland. Wij zorgen er bij onze voordeur voor dat uw aanmelding bij het juiste regioteam van het JVC terecht komt.

Na de aanmelding wordt er door een teamlid van het JVC contact opgenomen met de jongvolwassene. In dit eerste telefonische gesprek worden de verwachtingen van de jongvolwassene over de aanmelding besproken en wordt de meegestuurde informatie doorgenomen. Op die manier krijgen beide partijen een duidelijk beeld van de aanmelding. Na uitnodiging komt de patiënt langs voor een intake. Na het intakegesprek wordt samen met de jongvolwassene, de familie en/of naastbetrokkenen een behandelplan gemaakt voor de zorg die geboden gaat worden.

Vragen over het JVC naar aanleiding van deze pagina? Mail dan naar zorgadministratie.aanmelding@ggzfriesland.nl en we nemen zo snel mogelijk contact op.

Meer weten?

Direct hulp nodig?