Eisen aan verwijzing volgens NHG-richtlijnen

Een aanmelding moet in elk geval de volgende informatie bevatten:

  • Gegevens zorginstelling/praktijk: Zorginstelling/praktijk, naam, adres, telefoonnummer en AGB-code van de instelling/praktijk
  • Gegevens verwijzer: Naam, specialisme, adres, telefoonnummer en AGB-code van de verwijzer
  • Gegevens contactpersoon (indien anders dan verwijzer): Naam, specialisme, telefoonnummer
  • Gegevens cliënt: BSN-nummer, naam, adres, geboortedatum, contactpersoon, relatie en telefoonnummer
  • Gegevens GGZ Friesland: Naam en plaatsnaam
  • Datum aanmelding
  • Gegevens verwijzing: Vermoeden DSM-benoemde stoornis, generalistische basis GGZ of specialistische GGZ

Bron: NHG-richtlijn informatie-uitwisseling huisarts-GGZ: de envelop 2017

 

 

Direct hulp nodig?