GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Verlies na zelfdoding

Per jaar maken in Nederland ongeveer 1500 mensen zelf een einde aan hun leven. Voor degenen die achterblijven is dit pijnlijk en verdrietig. Vaak zijn er vragen: waarom is dit gebeurd? Had het voorkomen kunnen worden? Heb ik schuld? Dikwijls worstelen nabestaanden met gevoelens van boosheid en machteloosheid. Ze voelen zich in de steek gelaten, afgewezen. Nabestaanden van zelfdoding voelen zich vaak alleen met hun verdriet en vragen.

Professionele hulp

GGZ Friesland werkt samen met GGD Fryslân om nabestaanden via de huisarts op de hoogte te stellen van de mogelijkheid van de hulp en begeleiding. De begeleiding wordt verzorgd door sociaal psychiatrisch verpleegkundigen die werkzaam zijn in de eerste lijn. Dit betekent dat u geen beroep hoeft te doen op de tweedelijnszorg.

Waarom hulp?

Veel mensen die iemand door zelfdoding hebben verloren hebben kort na de zelfdoding behoefte aan hulp. De begeleiding heeft als doel te voorkomen dat familieleden van mensen die door zelfdoding zijn overleden op de langere termijn problemen krijgen met het verwerken van het verlies. Het uitgangspunt is dat rouw een gezonde reactie is op een verlies. De begeleiding die u krijgt is daarom géén therapie. U bent namelijk niet ziek. U wordt begeleid door een sociaal psychiatrisch verpleegkundige die speciaal hiervoor is opgeleid.

Wat houdt de hulp in en wat zijn de kosten?

De hulp bestaat in principe uit vier bijeenkomsten van ongeveer 1½  uur. De kosten hiervan worden vergoed door uw ziektekostenverzekering.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden?

Meer informatie kunt u vinden in de folder Verlies door zelfdoding. Wilt u zich aanmelden voor begeleiding? U kunt dan bellen met GGD Fryslân, tel. 058- 2 334 334 of een e-mail sturen naar annelies.de.laat@ggzfriesland.nl

Vraagt u naar het secretariaat-vdz.

GGD Fryslân
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden

Bezoekadres:
Harlingertrekweg 58  Leeuwarden
Telefoon 058 - 233 43 34
Fax 058 - 213 64 88
E-mail: ggd@ggdfryslan.nl
Website: www.ggdfryslan.nl