GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Verblijven bij GGZ Friesland

De komende jaren wordt het aantal patiënten dat bij GGZ Friesland verblijft in een woonvorm of kliniek kleiner. Er zal meer behandeling en begeleiding buiten onze instelling, bij de patiënt thuis plaatsvinden. Onze FACT teams, gespecialiseerd in deze vorm van zorg, gaan hierbij een belangrijke rol spelen. In het bestuurlijk akkoord beschrijft de overheid de belangrijkste wijzigingen.

Het uitgangspunt van GGZ Friesland is dat u zelfstandig gaat wonen wanneer dit mogelijk is, en dat u niet afhankelijk bent van een zorgorganisatie. Daarom zullen we gesprekken aangaan met onze patiënten om te kijken of ze klaar zijn om zelfstandig te wonen. We kijken naar mogelijkheden waarbij naasten, familie of vrienden bijvoorbeeld kunnen helpen met het verlenen van zorg. Daarnaast gaan we in gesprek met woningbouwverenigingen om te kijken of we een samenwerking kunnen aangaan.

Bekijk hieronder wat dit voor u betekent:

Wonen met begeleiding
Vanaf 2015 worden de gemeenten grotendeels verantwoordelijk voor de begeleiding die nu vanuit de AWBZ gefinancierd wordt. Verblijft u nu in een AWBZ-instelling of ontvangt u thuis AWBZ-zorg? De intramurale en extramurale begeleiding gaan over naar de gemeente. Vanaf 2015 wordt de organisatie MindUp verantwoordelijk voor deze vorm van begeleiding bij een ZZP-C indicatie. Vanuit MindUp wordt een brief verstuurd wat deze verandering voor u betekent.

Verblijf in de kliniek
Als u in een kliniek verblijft, wordt dit vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Bij langdurige klachten, kan een kliniekopname voortgezet worden binnen een afdeling voor klinisch verblijf. Dit wordt op dit moment na één jaar vergoeding door de Zorgverzekeraar doorbetaald vanuit de AWBZ. Per 1 januari 2015 verandert dit. Vanaf die datum betaalt de Zorgverzekeraar drie jaar de kosten voor langdurig verblijf in het kader van behandeling. Twee jaar langer dan voorheen. Na drie jaar worden de kosten voor verblijf in het kader van behandeling betaald vanuit de Wlz (de opvolger van de AWBZ). Dit zijn op dit moment vaak de ZZP-B pakketten.

Meer informatie

Informatiefolder VWS 'Ik heb een psychische aandoening en woon in een zorginstelling'