GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Veelgestelde vragen


 

Waarom ontvang ik een nota als ik een afspraak niet tijdig heb afgezegd?

Een behandeling heeft het beste resultaat als alle afspraken worden bijgewoond. Daarnaast had een behandelaar in de tijd van afwezigheid een andere patiënt kunnen helpen. Ook het feit dat de zorgverzekeraar de regels heeft gewijzigd zorgt er voor dat GGZ Friesland genoodzaakt is kosten in rekening te brengen.

Voor wie geldt deze maatregel?

Het in rekening brengen van kosten voor het niet tijdig afzeggen van afspraken geldt op dit moment alleen voor poliklinische zorg. Klik hier voor een overzicht van de poliklinieken waar voor geldt.

Welk bedrag wordt in rekening gebracht?

Als u een afspraak niet tijdig heeft afgezegd, ontvangt u een factuur van 45 euro voor één afspraak. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Hoe ver van tevoren moet een afspraak afgezegd worden?

Een afspraak moet minstens 24 uur van tevoren afgezegd worden. Is dit niet het geval, dan ontvangt u een rekening.

Let op: wanneer u ’s avonds een afspraak afzegt voor de volgende dag, dan heeft u de afspraak niet op tijd afgezegd en worden kosten in rekening gebracht. Als u maandag een afspraak heeft, dan dient u deze de vrijdags voor 16.30 uur af te zeggen.

Als u uw afspraak op tijd afzegt, brengen wij uiteraard geen kosten in rekening. Ook worden er geen kosten in rekening gebracht als er sprake is van onvoorziene omstandigheden (uw behandelaar beoordeelt dit). We verzoeken u ook in dat geval contact met ons op te nemen, zodat we hiervan op de hoogte zijn.

Hoe kan ik een afspraak afzeggen of verzetten?

Bij voorkeur zegt u een afspraak telefonisch af op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur bij het afsprakenbureau van de locatie waar u in behandeling bent. U kunt een afspraak eventueel ook online afzeggen via www.ggzfriesland.nl/afsprakenbureaus. Let er wel op dat u de afspraak dan ook 24 uur van te voren afzegt. Als u 's avonds online een afspraak voor de volgende dag afzegt, is dit dus te laat.

Wat als ik het niet eens ben met de rekening?

Wanneer u van mening bent dat u onterecht een rekening heeft ontvangen, dan kunt u hier tegen bezwaar maken. Bij de receptie kunt u een bezwaarformulier verkrijgen. Ook vindt u dit formulier op de website, klik hier.

De teammanager van uw behandelaar beoordeelt of uw bezwaargrond terecht is. U dient binnen drie maanden na de datum van de afspraak uw bezwaar in te dienen. Een reactie op uw ingediende bezwaar ontvangt u binnen zes weken.