Verpleegkundig specialist Van Andel Ouderenpsychiatrie

Werken voor de divisie Van Andel
De divisie van Andel Ouderenpsychiatrie van GGZ Friesland richt zich op kwetsbare ouderen, waarbij er sprake is van psychiatrische en /of psychogeriatrische problematiek in samenhang met somatische stoornissen of handicaps en beperkende psychosociale omstandigheden.

Er wordt gewerkt vanuit de visie Herstel Ondersteunende Zorg. Vanaf het begin van de behandeling wordt aandacht besteed aan wat voor de patiënt in zijn of haar leven de moeite waard is. Sleutelwoorden zijn perspectief en vertrouwen bieden. Voor ouderen betekent herstel het leren omgaan met vaak blijvende kwetsbaarheden, zodat ze ondanks problemen, ziekten en beperkingen een waardevol bestaan kunnen opbouwen, zo nodig met ondersteuning van hulpverleners. Er wordt samengewerkt met familie en naasten en ook met ketenpartners, zoals sociale wijkteams en thuiszorgorganisaties.

De regio
Binnen Van Andel is de provincie verdeeld in vier regio’s. De vacature is op de polikliniek Zuidwest, standplaats Sneek, met Heerenveen als satelliet-locatie. Behandeling en begeleiding wordt geboden vanuit een multidisciplinair team en vindt plaats op de polikliniek of in de directe omgeving van de patiënt. Wij zoeken een:

verpleegkundig specialist
32 - 36 uur per week


Functie informatie:

 • werkt samen met collega VS-en binnen Van Andel aan de ontwikkeling van een provinciaal dagbehandelingsaanbod, met dagbehandeling Sneek/ Heerenveen als aandachtsgebied;
 • vormt in de regio de “linking pin” tussen de dagbehandeling en het ambulante team;
 • werkt nauw samen met het multidisciplinaire team van team Zuidwest;
 • verricht intakes, draagt bij aan de psychiatrische diagnostiek en formuleert de zorgvraag en behandelindicatie, in nauwe samenwerking met de regiebehandelaar;
 • maakt in geval van crisissituaties zelfstandig inschattingen, treedt handelend op en zoekt hierbij op het juiste moment overleg met een collega specialist;
 • voert verpleegkundige behandelingen uit bij oudere, veelal kwetsbare patiënten met psychiatrische problematiek, vaak in combinatie met cognitieve, somatische en psychosociale problemen, zowel op de polikliniek als thuis, waarbij ook de naasten betrokken worden;
 • adviseert en geeft zo nodig consultatie aan hulpverleners binnen en buiten het team;
 • observeert werking en bijwerkingen van psychofarmaca, dient depots toe en voert somatische controles uit; signaleert problemen hierbij aan de psychiater of specialist ouderengeneeskunde;
 • stelt behandelplannen en signaleringsplannen op en evalueert deze tijdens zorgafstemmingsgesprekken, voert ROM-metingen, CQi, etc. uit;
 • verzorgt verslaglegging en dossiervoering volgens de gestelde richtlijnen;
 • neemt deel aan de bureaudienst van de regio Zuidwest;
 • neemt deel aan teamoverleg en draagt actief bij aan de ontwikkeling van het team, waaronder deskundigheidsbevordering;
 • draagt bij aan de ontwikkeling van de eigen discipline.

Wij vragen:

 • een verpleegkundig specialist met een (bijna) afgeronde opleiding VS GGZ (art 14) BIG geregistreerd;
 • affiniteit met de doelgroep van Ouderen en gedegen kennis van relevante psychiatrische/psychogeriatrische stoornissen, bij voorkeur aangevuld met enige kennis van somatische problematiek;
 • affiniteit met dagbehandelingen;
 • een respectvolle attitude die aansluit bij de ervaringsdeskundigheid van de patiënt;
 • u bent gericht op innovatie en wilt bijdragen aan vernieuwing en verdere professionalisering van zowel het ambulante team als de dagbehandeling;
 • het coachen van collega’s is uw tweede natuur; u neemt collega’s mee, zonder te ver voor de troepen uit te lopen;
 • onder druk en in risicovolle situaties in staat zijn tot weloverwogen en daadkrachtig handelen;
 • zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken, daarbij een inspirerende houding;
 • flexibiliteit en inventiviteit in het omgaan met complexe situaties;
 • rijbewijs B.


Wij bieden:

 • een dynamische, inspirerende werkplek in een ambitieus team dat inhoudelijk in beweging is met veel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen;
 • een arbeidsovereenkomst voor een jaar met de intentie te komen tot een vast dienstverband (onbepaalde tijd voor medewerkers met een vast dienstverband bij GGZ Friesland;
 • inschaling en arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ, FWG 60;
 • overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO-GGZ.


Informatie en sollicitatie:
Voor informatie kunt u contact opnemen met Lieneke Schram, via 06-20638735 of lieneke.schram-verwoerd@ggzfriesland.nl. Uw sollicitatie per e-mail, onder vermelding van vacaturenummer VA 17112 kunt u sturen naar vacatures@ggzfriesland.nl. Deze vacature wordt zowel intern als extern gesteld. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.

Meer weten?

Direct hulp nodig?