GZ psycholoog VIP team

VIP staat voor Vroegtijdig Interventie Psychose (VIP) team en is een provinciaal werkend team. Het VIP-team biedt uitgebreide, multidisciplinaire, evidence-based en outreachende zorg aan voor jongeren en volwassenen met een eerste psychose en mensen met een verhoogd risico op een psychose. Het doormaken van een eerste psychose heeft invloed op allerlei levensgebieden, zoals wonen, werken, opleiding, sociale contacten en relaties. De focus van de behandeling ligt op sociale inclusie, het verkrijgen en behouden van sociale rollen, zodat men weer in staat is mee te draaien op het gebied van school, werk, sociale contacten en relaties. Hiervoor is het van belang dat er wordt samengewerkt met familie en naasten en andere instanties en teams. Daarnaast is er binnen het VIP aandacht voor Early Detection: het opsporen, monitoren en behandelen van mensen met een verhoogde kans op het doormaken van een psychose, met als doel deze vroegtijdig in beeld te krijgen, een psychotische episode uit te stellen dan wel te voorkomen en indien nodig vroegtijdig te behandelen.

Bij het VIP-team is een vacature ontstaan voor een ervaren
GZ Psycholoog
24-36 uur, startdatum in overleg

Functie-informatie:

 • Het verrichten van intakes en diagnostiek;                                                                                    
 • Verricht psychodiagnostiek;                                                                                                             
 • Het opstellen en evalueren van behandelplannen;                                                                                  
 • Het verrichten van individuele- en eventueel groepsbehandelingen;                                          
 • Intervenieert in crisissituaties;                                                                                                     
 • Zorg dragen voor kwaliteit van interventies passend in het zorgprogramma;                                           
 • Zorgt voor verslaglegging in het patiëntendossier en verricht administratieve taken op het vakgebied;                                                                                                                                                   
 • Het werken op verschillende locaties van GGZ Friesland en zo nodig doen van huisbezoeken;        
 •  Contacten onderhouden en samenwerken met externe instanties;                                                       
 • Verricht de taken volgens productieafspraken, doelstellingen en registreert de werkzaamheden;      
 • Vervullen van aansturingstaken binnen het team. Vip is een zelfsturend team waarbij de taken behorende bij een manager zijn verdeeld over de teamleden.

Wij vragen:

 • BIG-registratie als GZ psycholoog;
 • Kennis en vaardigheden in suïcidepreventie;
 • Een klant- en resultaatgerichte houding gebaseerd op multidisciplinaire samenwerking;
 • Een klant- en resultaatgerichte attitude en affiniteit met herstelgericht werken in de driehoek met patiënt en familie;                                                                                                                                     
 • Integriteit en betrouwbaarheid; je kunt zelfstandig werken, hebt een proactieve houding en gaat graag de verbinding aan;
 • Zelfstandig kunnen werken, stressbestendigheid en zicht op eigen kwetsbaarheden; Flexibiliteit, humor en creativiteit;              
 • Ervaring met (neuro) psychologische diagnostiek;
 • Ervaring met EMDR is een pre;                                                                                                   
 • Afgeronde VGCT-opleiding is een pre.

Wij bieden:

 • Een werkplek binnen en gedreven enthousiast team;                                                                                     
 • Een arbeidsovereenkomst voor een jaar, met de intentie deze bij goed functioneren om te zetten naar onbepaalde tijd (onbepaalde tijd voor medewerkers met een vast dienstverband bij GGZ Friesland);                                                                                                                                     
 • Inschaling in FWG functiegroep 65;                                                                                                  
 • Overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO-GGZ.

Inlichtingen en sollicitatie:
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Aaltsje Malda (GZ-psycholoog) of Nynke Boonstra (verpleegkundig specialist) nynke.boonstra@ggzfriesland.nl bereikbaar via 06-30856237. Je sollicitatie per e-mail, kun je voor 10 januari 2019 onder vermelding van vacaturenummer: BG18178 sturen naar aaltsje.malda@ggzfriesland.nl of Nynke.Boonstra@ggzfriesland.nl

Gesprekken kunnen plaats vinden op 15 januari.

Meer weten?

Direct hulp nodig?