GZ psycholoog Forensische Psychiatrie

Wij zoeken voor ons onderdeel Forensische psychiatrie een enthousiaste collega voor de Forensische Psychiatrische Afdeling (FPA) die wil bijdragen in onze klinische behandelingen.

GZ PSYCHOLOOG
32 - 36 uur per week


In deze functie werk je binnen een enthousiast en gedreven multidisciplinair team met psychiater, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog, verpleegkundig specialist, maatschappelijk werker, PMT, verpleegkundigen, GGZ agogen en ervaringsdeskundige.  

Wat ga je doen?
De FPA is een opnameafdeling waar forensisch psychiatrische patiënten behandeling aangeboden krijgen binnen een justitieel kader. De FPA is onderdeel van de forensisch psychiatrie binnen GGZ Friesland welke onderling nauw samenwerkt. Psychiatrische problemen vormen tezamen met het delictgedrag, de focus van de behandeling. Er is veelal contact geweest met justitie die een behandeling binnen een justitieel kader heeft opgelegd. Naargelang de problematiek meer / minder psychiatrisch van aard is, of meer beveiligende omstandigheden vergt, kan gebruik worden gemaakt van drie afdelingen met ieder een eigen doelgroep, beveiligende omstandigheden en behandelklimaat.

De behandeling richt zich enerzijds op delictpreventie en anderzijds op het stabiliseren van psychiatrische problematiek: in dit laatste is het uitgangspunt de patiënt zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren vanuit de herstelgedachte.

Functie-informatie: 

 • je bent (regie- en regel-) behandelaar binnen het behandelteam (conform professioneel statuut);
 • je draagt bij aan diagnostiek, indicatiestelling en behandeling binnen de FPA;
 • je voert psychologische behandelingen uit bij individuele patiënten en groepen patiënten met verschillende psychiatrische problematiek en delictgedrag, daarbij onder meer gebruik makend van psychologische interventies en psychotherapeutische deeltechnieken;
 • je bent bij voorkeur bedreven in traumabehandeling;
 • je bent bereid een bijdrage te leveren in de deskundigheidsbevordering en  behandelaanbod van de forensische psychiatrie van GGZ Friesland in bredere zin: naast de FPA is er een Open Forensische Afdeling (OFS), ForFACT en polikliniek Forensische Psychiatrie.
 • je overlegt en werkt actief samen met andere hulp- of zorgverleners uit de zorgketen en gezins- en relatiecontacten van patiënten omtrent de voortgang van de behandeling;
 • je verwijst patiënten zo nodig en verleent consultaties in de vorm van specialistisch advies over o.a. indicatiestelling en behandeling aan hulpverleners en behandelaren binnen en buiten de instelling;
 • je levert als lid van het multidisciplinair behandelteam een bijdrage aan de ontwikkeling - innovatie van het behandelbeleid en het vakgebied en doet hier actief voorstellen in;
 • je begeleidt opleidelingen zoals een master student psychologie en PioG en draagt daarmee actief bij aan het opleidingsklimaat van de afdeling;
 • je verantwoordt de tijdsbesteding in het kader van de DBC-/ DBBC-registratie en draagt optimale zorg voor de vanuit de functie voortvloeiende dossiervoering;
 • je vormt een belangrijke schakel binnen het multidisciplinaire team en bent beschikbaar voor in- en externe consultatie en advisering aan collegae;
 • je bent proactief zijn in het onderhouden van samenwerkingsrelaties binnen de onderdelen van GGZ Friesland en ketenpartners.

Wij vragen:

 • je bent BIG geregistreerd als GZ-psycholoog;
 • je hebt een klant- en resultaatgerichte attitude gebaseerd op multidisciplinaire samenwerking en werkt nauw samen in de ketenzorg;
 • je bent integer en betrouwbaar, beschikt over zelfreflectie, kunt zelfstandig werken, bent flexibel, hebt een proactieve houding en gaat graag de verbinding aan;
 • je hebt ervaring en/of affiniteit met klinische hulpverlening zowel individueel als groepsgericht;
 • je kunt de-escalerend werken;
 • je hebt bij voorkeur ervaring met het bieden van behandeling binnen de Forensische Psychiatrie;
 • je hebt affiniteit met de doelgroep binnen de ambulante Forensische Psychiatrie;
 • je bent een stevige, collegiale en stressbestendige collega en een meedenker die gericht is op ontwikkelen.

Wij bieden:

 • een werkplek binnen een gedreven team dat intensief samenwerkt met elkaar;
 • een uitdagende baan met een veelzijdigheid aan werkzaamheden;
 • mogelijkheden je verder te ontwikkelen zowel in de dagelijkse praktijk van het werk als door het volgen van training en intervisie;
 • een arbeidsovereenkomst voor in ieder geval een jaar een jaar;
 • salaris conform FWG 65.

Informatie en sollicitatie:
Voor inlichtingen over de vacature kun je contact opnemen met en Nelly Gerlofs, algemeen manager, telefoonnummer 06 – 51 67 70 37, en Joke Wijnen, manager behandelzaken, telefoonnummer 06 -83 52 58 61. Je sollicitatie per e-mail, onder vermelding van vacaturenummer U/I 18069, kun je sturen naar vacatures@ggzfriesland.nl

 

Meer weten?

Direct hulp nodig?