Overzicht metingen

Deze metingen worden speciaal verricht in het kader van het onderzoek. Voor de behandeling worden daarnaast nog vragenlijsten afgenomen om de reguliere behandeling te monitoren.

Bij plaatsing op de wachtlijst
Beginmeting:
- Zelf in te vullen vragenlijsten op de computer
- Interview; afnemen van vragenlijsten door onderzoeker

Week voor start behandeling
Herhaalmeting:
- Zelf in te vullen vragenlijsten op de computer
- Interview; afnemen van vragenlijsten door onderzoeker

12 weken na start behandeling
Herhaalmeting: 
- Zelf in te vullen vragenlijsten op de computer
- Interview; afnemen van vragenlijsten door onderzoeker

Na behandeling: 6 maanden
Herhaalmeting:
- Zelf in te vullen vragenlijsten op de computer
- Interview; afnemen van vragenlijsten door onderzoeker.

Na behandeling: 12 maanden
Herhaalmeting:
- Zelf in te vullen vragenlijsten op de computer
- Interview; afnemen van vragenlijsten door onderzoeker.

Meer weten?

Direct hulp nodig?