Doel onderzoek

Het hoofddoel van ons onderzoek is vaststellen hoe groot het effect van het behandelprogramma van de Traumaverwerkingskliniek is op de ernst van de PTSS.

Er wordt gekeken naar het effect, op de korte en lange termijn, op de ernst van de klachten van de post traumatische stressstoornis. Daarnaast willen we graag weten of de behandeling ook effect heeft op de neiging tot zelfbeschadiging of op de ernst van eventuele verschijnselen van een borderline persoonlijkheidsstoornis. We zijn ook geïnteresseerd in het effect op het sociaal functioneren, de kwaliteit van leven en in de kosteneffectiviteit van het programma. 

Registratie van het onderzoek
Informatie over dit onderzoek is ook opgenomen in een overzicht van medisch-wetenschappelijke onderzoeken namelijk Nederlands Trail Register. Daarin zijn geen gegevens opgenomen die naar mensen herleidbaar zijn die aan het onderzoek deelnemen. Na het onderzoek kan de website een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek tonen. U vindt dit onderzoek onder NTR6678  op http://www.trialregister.nl/trialreg/index.asp.

Lees meer over: 
Achtergrond onderzoek
Doel onderzoek
Waarom meedoen
Wat meedoen inhoudt
Overzicht metingen
Resultaten onderzoek
Het onderzoeksteam
GGZ Friesland
Contact
Onderzoek & Privacy

Meer weten?

Direct hulp nodig?