GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Tips en meer informatie eetstoornis

Mensen met een eetstoornis raken in een sociaal isolement, omdat ze hun probleem voor de buitenwereld verborgen willen houden. Ze mijden situaties waarin ze met eten geconfronteerd worden, zoals feestjes. Ook vrienden gaan ze uit de weg, uit angst dat die zich bemoeien met hun eetgedrag. Bovendien slokt de eetstoornis al hun tijd en aandacht op. Gevoelens van depressiviteit en eenzaamheid zijn het gevolg. Ook voelen ze zich vaak machteloos, onbegrepen en waardeloos. 

Lichamelijke gevolgen

Eetstoornissen hebben ernstige lichamelijke gevolgen. De hormoonhuishouding en de stofwisseling raken ontregeld. Bij vrouwen blijft de menstruatie vaak weg. Er kunnen verstoppingen en andere maag- en darmstoornissen ontstaan. Het gebrek aan eten, het braken of het gebruik van laxeermiddelen leidt tot bloedarmoede, duizeligheid, zwakte en moeheid. 

 • Lichamelijke gevolgen van anorexia
  Door de ondervoeding staat de stofwisseling op een laag pitje. Mensen met anorexia hebben het daardoor vaak koud, slapen slecht, kunnen zich moeilijk concentreren en slecht dingen onthouden. Hun huid wordt slap, droog en schilferig en kan donsachtig behaard raken. Ook krijgen ze last van botafbraak, vochtophoping (oedeem) en spierzwakte. Op den duur kunnen ze voedsel nauwelijks nog verteren, omdat de maag krimpt. Daardoor kunnen ze steeds minder eten en worden ze snel misselijk. 

 • Lichamelijke gevolgen van boulimia
  Door de eetbuien rekt de maag uit, waardoor het steeds langer duurt voordat iemand met eetzucht het gevoel heeft ‘vol' te zijn. Het zuur in het braaksel tast het gebit aan. Verder kunnen de speekselklieren ontsteken, ontstaat heesheid en gaat de mondholte pijn doen. Zowel braken als het gebruik van laxeermiddelen kan leiden tot kaliumgebrek en daardoor tot hartritme-, nier- en leverfunctiestoornissen. 

 • Lichamelijke gevolgen Binge Eating Disorder
  Door het overeten ontstaat er overgewicht.  Dit kan tot overbelasting leiden. Ook kan men last krijgen van stofwisselingsstoornissen die door overgewicht worden veroorzaakt. Zoals een grotere kans op suikerziekte, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, hersenbloedingen en herseninfarcten. Daarnaast kunnen er nog enkele andere klachten ontstaan zoals benauwdheid, vermoeidheid, moeilijk bewegen, rugklachten, gewrichtsklachten en overmatig transpireren.

Sterfgevallen

In een aantal gevallen leidt anorexia tot de dood. Jaarlijks overlijden in Nederland 15 tot 30 anorexiapatiënten door uitputting of zelfdoding. Ook bij boulimia kan zelfdoding soms de enige uitweg lijken. 

Wacht niet af

Mensen met anorexia ontkennen soms jarenlang voor zichzelf en de omgeving dat ze een eetprobleem hebben. Ook al worden ze lichamelijk steeds zwakker. Mensen met boulimia vragen uit schaamte niet om hulp. Dat is jammer, want het is erg moeilijk op eigen kracht een eetstoornis te overwinnen. Er zijn steeds betere therapieën voor deze aandoeningen. Wacht dus niet met hulp zoeken. Hoe eerder de eetstoornis wordt onderkend en behandeld, des te groter is de kans om er vanaf te komen. 

Tips:

 • Wanneer u vermoedt dat iemand in uw omgeving een eetstoornis heeft, probeer dan eerst een beter beeld te krijgen van het eetpatroon van die persoon.
 • Praat met de persoon in kwestie over wat u is opgevallen. Vertel dat u zich zorgen maakt en bied hulp.
 • Dwing nooit om te eten en controleer het eetgedrag niet. Dat werkt namelijk averechts.
 • Ga samen dingen doen die niets met eten te maken hebben. Zo houdt u contact.
 • Besef dat u weinig aan de eetstoornis kunt veranderen, maar stimuleer het zoeken naar professionele hulp.
 • Zoek zelf steun als het u teveel wordt.


Relevante websites

Ga naar het overzicht

Boekentips

Ga naar het overzicht