GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Tips betrokkenen borderline

Borderline

De extreme en snelle wisselingen in het leven van iemand met borderline zijn voor mensen in hun omgeving vaak moeilijk te begrijpen. Ze weten niet welke stemming ze kunnen verwachten, voelen zich soms gemanipuleerd, onzeker of gefrustreerd. Ze kunnen het slachtoffer worden van onterechte beschuldigingen, leugens en woede-uitbarstingen. Dan gaan ze er soms toe over het contact te verbreken, waardoor de persoon met borderline in een isolement terecht kan komen.  

Tips:

 • Maak duidelijke afspraken over het contact met de persoon met borderline. Geef daarbij duidelijk uw grenzen aan, vooral wat betreft woede-uitbarstingen, zelfbeschadiging en dreiging met zelfdoding.
 • Geef duidelijk aan waarvoor en wanneer de persoon wel en niet bij u terecht kan.
 • Pas op dat u niet in de rol van hulpverlener kruipt.
 • Geef geen adviezen of tips. Begrip, sympathie en steun zijn het belangrijkst.
 • Neem voldoende tijd voor uzelf, uw hobby's en vrienden. Dan hebt u een grotere kans dat de relatie met de persoon in kwestie goed blijft.
 • Houd u aan de gemaakte afspraken en aan uw grenzen. Dat maakt u betrouwbaar.
 • Maak samen met de persoon in kwestie en de behandelaar een noodplan voor crisissituaties. Leg daarin vast wanneer er sprake is van een crisis en hoe dan te handelen.
 • Zoek meer informatie over borderline, in bibliotheek, boekhandel of op internet.
 • Zoek zelf steun als het u teveel wordt. 
   

Bron: http://www.psychischegezondheid.nl/psychowijzer