GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Tijdens behandeling

 • Kan ik mijn eigen behandelaar kiezen?
  Nee, maar u kunt wel uw voorkeur uitspreken voor een man of vrouw.

 • Kan ik tijdens mijn behandeling mijn dossier bekijken?
  Ja, hier heeft u recht op. Dit kunt u aan uw behandelaar vragen.

 • Wat moet ik doen als het niet klikt met mijn behandelaar?
  Dit kunt u altijd eerste met uw behandelaar bespreken. Als dat niet gaat, dan kunt u een patiëntenvertrouwenspersoon inschakelen.

 • Waarvoor kan ik terecht bij een patiëntenvertrouwenspersoon?
  Als u een klacht of een vraag heeft over de behandeling of bejegening en u weet niet goed hoe u dat kenbaar moet maken, kan de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) u helpen en/of voor u bemiddelen. De PVP kan u ook helpen bij het schrijven van een brief wanneer u bijvoorbeeld om ontslag wilt vragen.

 • Hoe kom ik in contact met een patiëntenvertrouwenspersoon?
  Bij GGZ Friesland werken twee PVP's die elk op verschillende locaties werkzaam zijn. Meer informatie.  

  Naast bovenstaande vertrouwenspersonen, is er ook nog de digitale vertrouwenspersoon www.pvp-online.nl. Dit is onderdeel van de stichting PVP. De digitale vertrouwenspersoon richt zich vooral op ambulante patiënten in de GGZ, mensen die niet zijn opgenomen in een instelling. Wel opgenomen patiënten kunnen voor vragen of klachten rond hun rechten ook terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon in hun instelling.

  De website geeft antwoorden op vragen over thema's waarover patiëntenvertrouwenspersonen de meeste vragen krijgen: privacy, dossier, opname en het indienen van klachten.  

 • Wordt mijn privacy gewaarborgd?
  Uw behandelaar is verplicht tot geheimhouding. Daarnaast werken wij binnen de organisatie volgens de richtlijnen van de wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw privacy is dus gewaarborgd.

 • Ik zou graag een gesprek willen met de behandelaar van mijn partner, kan dat?
  Als uw partner hier toestemming voor heeft gegeven, is het mogelijk een gesprek aan te gaan met zijn/haar behandelaar.

 • Kan ik het dossier van mijn partner bekijken?
  Dit is alleen mogelijk als uw partner hier toestemming voor heeft gegeven.