GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Thuisbehandeling/SPITS

Wanneer psychische problemen zorgen voor een ernstige crisissituatie is opname in een kliniek niet altijd de beste oplossing. In veel gevallen kan intensieve behandeling en ondersteuning in uw eigen omgeving uitkomst bieden.

GGZ Friesland beschikt over een team dat specifiek gericht is op Thuisbehandeling. Dit team wordt SPITS genoemd. SPITS staat voor Substituerende Psychiatrische Intensieve Thuis Service. Het team bestaat uit psychiaters en verpleegkundigen.

Wat is thuisbehandeling?

Als het nodig is, geeft het SPITS-team psychiatrische behandeling bij u thuis. Daardoor hoeft u misschien niet te worden opgenomen of kunt u eerder naar huis als u wel (al) opgenomen bent. De SPITS thuisbehandeling is kortdurend, maximaal voor een periode van zes weken. De intake en tussentijdse gesprekken met de psychiater vinden veelal plaats op zijn/haar kantoor.

De verpleegkundige bezoekt u thuis. De frequentie van de huisbezoeken kan variëren van enkele keren per week tot dagelijks. De bedoeling is om zover te komen dat het evenwicht redelijk hersteld is. In de loop van de behandeling bekijken we met elkaar hoe het verder moet.

Voor wie is thuisbehandeling?

Thuisbehandeling is voor mensen van achttien jaar en ouder die in een crisis verkeren of dreigen te raken. Acute zorg is noodzakelijk en thuisbehandeling is mogelijk.

Hoe werkt thuisbehandeling?

Ons team kan verschillende activiteiten uitvoeren, bijvoorbeeld:

  • U krijgt ondersteuning bij het (terug)vinden van uw dagritme.
  • We helpen u allerlei dagelijkse activiteiten op te pakken die voor u op dat moment moeilijk zijn.
  • We geven u uitleg over uw medicijnen en als het nodig is letten we erop dat u ze inneemt.
  • Met u en met de mensen in uw omgeving bespreken we psychiatrische ziektebeelden en we geven adviezen hoe ermee om te gaan.
  • Ons team organiseert eventueel verdere behandeling of begeleiding.

Aanmelding

Als u denkt dat thuisbehandeling voor u geschikt is, neemt u contact op met uw huisarts. Deze verwijst u door naar GGZ Friesland, waar wordt gekeken of u in aanmerking komt voor Thuisbehandeling door het SPITS-team of een andere, voor u meer geschikte behandeling.