GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Stageprofielen

Welke specifieke leerdoelen heb jij en welke stageplaats past daar het beste bij? Om een zo goed mogelijke match te maken werkt GGZ Friesland met stageprofielen. 

Wat is een stageprofiel?

GGZ Friesland heeft per zorgonderdeel stageprofielen ontwikkeld voor zorg- en welzijnsopleidingen. In een stageprofiel staan de volgende zaken beschreven:

  • Te behalen specifieke competenties
  • Welke opleiding en leerjaar worden gevraagd
  • Een beschrijving van de afdeling en het team
  • Praktische zaken, zoals werktijden en adresgegevens

Algemene informatie

Informatie over de werkbegeleiding en verwachtingen van een stagiair zijn voor ieder zorgonderdeel gelijk en staan dus niet in ieder stageprofiel beschreven. Klik op de download hieronder voor deze algemenere informatie.

Stageprofielen

Download hieronder het stageprofiel waarin je in geïnterresseerd bent.

Aanmelden voor stage

Heb je zin gekregen in een stage of onderzoeksopdracht bij GGZ Friesland?

Vul het stageformulier in