GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Spoed-en crisidienst

Het spoedteam van GGZ Friesland staat voor elke patiënt en diens naasten klaar wanneer het echt even niet meer gaat. In sommige gevallen kan acute zorg nodig zijn, óók als de patiënt al in behandeling is bij GGZ Friesland. Naast spoedeisende zorg biedt GGZ Friesland Spoed ook dringende zorg. Er is hier geen sprake van een crisis, maar het gaat om situaties waar zorg in de thuissituatie dringend nodig is om opname in een kliniek te voorkomen.

Hulp inschakelen

Heeft u dringend hulp nodig voor uzelf of iemand in uw omgeving? Schakel dan uw huisarts, een vaste behandelaar of Dokterswacht Friesland in via 0900 112 7 112. Zij kunnen contact opnemen met de crisisdienst van GGZ Friesland Spoed. Deze dienst is zeven dagen in de week, 24 uur per dag bereikbaar voor professionals.

Werkwijze

In geval van een crisis legt de arts of behandelaar de situatie voor aan de crisisdienst van GGZ Friesland Spoed. Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige neemt vervolgens contact op en beoordeelt de situatie. Als blijkt dat acute zorg nodig is, wordt de patiënt en/of naaste uitgenodigd voor een gesprek of komen medewerkers van de crisisdienst langs. Zij bepalen wat de vervolgstappen zullen zijn. Soms geeft een gesprek al voldoende rust, een andere keer is er intensievere zorg nodig.