SPOED

GGZ Friesland Spoed (crisisdienst) is er 24 uur per dag, zeven dagen per week voor alle inwoners en bezoekers van de provincie Friesland die in acute psychische nood zijn. Verwijzers zoals een huisarts, medisch specialist of GGD-arts schakelen onze crisisdienst in om een cliënt acuut psychiatrisch te beoordelen. Het Spoed-team kijkt of iemand thuis kan blijven of dat een opname in een kliniek noodzakelijk is. Het team is meestal twee tot drie uur aanwezig om gesprekken te voeren en advies te geven. 

Onze crisisdienst bestaat uit een psychiater, arts en sociaal-psychiatrisch verpleegkundige.

Onze Spoed-teams komen bij cliënten in heel Friesland thuis, op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis, het politiebureau of een locatie van GGZ Friesland. Ze werken vanuit Drachten, Heerenveen en Leeuwarden.

Meer weten?

Direct hulp nodig?