GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Sociaal Plan GGZ Friesland 2014-2016

Het huidige Sociaal Plan van GGZ Friesland loopt per 31 december 2013 af. In goed overleg met de vakbonden is een nieuw Sociaal Plan 2014-2016 overeengekomen. In dit nieuwe Sociaal Plan is gezocht naar een balans tussen flexibiliteit in de organisatie en zekerheid voor de werknemer. Ook is gezocht naar een evenwichtige verantwoordelijkheidsverdeling tussen werkgever en werknemer. De werkgever heeft de plicht de werknemer, wiens functie is vervallen, te begeleiden en te faciliteren om een andere functie te verwerven. De te herplaatsen werknemers hebben de plicht hieraan medewerking te verlenen en een actieve bijdrage te leveren. Bij organisatieveranderingen zullen de betrokken werknemers en de Ondernemingsraad regelmatig tijdig worden geïnformeerd over de ontwikkelingen en de stand van zaken.

Bekijk de verschillen tussen het jaarplan 2009-2013 en het jaarplan 2014-2016.