Psychomotorisch therapeut

Geplaatst op: 04-01-2019 | Solliciteren voor: 26-01-2019

De polikliniek Forensische Psychiatrie kent een breed scala aan behandelmogelijkheden. Vanuit jarenlange ervaring hebben onze behandelaars doelgerichte en wetenschappelijk ondersteunde methoden ontwikkeld. Problemen met betrekking tot delict gedrag bij huiselijk geweld, agressie en zeden en ander soort delict gedrag vallen allemaal onder de mogelijkheid tot een behandeling. Vaak zijn patiënten in aanraking geweest met justitie. Het team levert een optimale bijdrage aan preventie delict gedrag.

Bij de Divisie Urgent en Intensief ontstaat vacature ruimte binnen de Forensische Psychiatrie bestaande uit een poliklinisch team en een Forensisch FACT-team.

Wij zoeken een:
Psychomotorisch therapeut (24 uur per week)

Functie-informatie:
De psychomotorisch therapeut levert (zowel individueel als in groepen) vanuit eigen deskundigheid behandeling aan patiënten binnen de forensische psychiatrie. Hierbinnen is er een nauwe samenwerking met de regel- en regiebehandelaar. Tevens draagt hij/zij bij aan de diagnostiek van de patiënt. De psychomotorisch therapeut levert rapportage, zowel mondeling als schriftelijk. In sommige gevallen gaat deze rapportage ook naar ketenpartners. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de psychomotorische therapie binnen de forensische psychiatrie en draagt zorg voor “state of the art” PMT-behandeling.

Wij vragen:
• Een door de NVPMT erkende PMT-opleiding op bachelor HBO-, master HBO- of master WO niveau;
• Lid van de NVPMT of bezig het lidmaatschap te verwerven;
• Ingeschreven zijn in het Register Vaktherapeutische Beroepen, dan wel actief bezig met de registratie;
• Bereidheid om eenmaal in de week een avond te werken;
• Wijzigingen bijhouden binnen het vakgebied en beoordelen op hun toepasbaarheid binnen de eigen organisatie. Bijdrage willen bieden in het doen naar onderzoek naar toepasbaarheid van interventies binnen het vakgebied;
• Een sterk ontwikkelde affiniteit met de doelgroep van Forensische Psychiatrie;
• Een klant- en resultaatgerichte attitude gebaseerd op multidisciplinaire
samenwerking;
• Een zelfstandige en een proactieve houding;
• Flexibiliteit en inventiviteit in het omgaan met crisissituaties;
• Kennis van herstel ondersteunende zorg.

Wij bieden:
• Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor medewerkers van GGZ Friesland. Voor externe kandidaten is het gebruikelijk om na een jaar het dienstverband om te zetten naar een vast dienstverband.
• Inschaling in FWG-functiegroep 55;
• Overige arbeidsvoorwaarden conform de cao-GGZ.

Informatie en sollicitatie:
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Geke Woudstra, Manager Ambulante Forensische Psychiatrie en FHS (Forensische herstelsetting) via telefoonnummer 0582848950 of 0651720652.Je sollicitatie per email, onder vermelding van vacaturenummer U/I 18163, in de onderwerp regel, kun je sturen naar vacatures@ggzfriesland.nl voor 25 januari. De sollicitatiegesprekken zullen zo spoedig mogelijk plaatsvinden.

« Terug naar overzicht

Meer weten?

Direct hulp nodig?