GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Programma sprekers

Uitdagingen FACT samenwerking met de basis GGZ & WMO

Niels Mulder, voorzitter F-ACT Nederland en psychiater
In mijn lezing ga ik in op de transitie in de GGZ. We bouwen bedden af, terwijl de ambulante capaciteit binnen FACT niet toeneemt. Er komt een stroom patiënten naar FACT vanuit de forensische psychiatrie. Patiënten moeten vanuit de specialistische GGZ naar de HA/POH en de basis GGZ. Ik bespreek de kansen en de risico’s van deze transitie en enkele dilemma’s waarmee we van doen hebben. Ziet men juist kansen door deze transitie of meer risico’s. Ik eindig met enkele aanbevelingen om de risico’s te beperken en de patiënten niet de dupe te laten worden van de transitie.

De Huisarts en de EPA patiënt

Christine Weenink, huisarts Gezondheidscentrum Binnenstad, Kaderhuisarts GGZ Utrecht 
De EPA patiënt, die stabiel is, en waarbij geen risico op decompensatie bestaat, wordt vanuit de SGGZ terugverwezen naar de Basiszorg, geleverd door Huisarts en POH-GGZ. Afspraken over Samenwerking met GGZ-partners en deskundigheidsbevordering van HA en POH GGZ zijn nodig om adequate zorg aan deze groep patiënten te leveren. In deze presentatie krijgen de deelnemers handvatten hoe de zorg op een zinnige en doelmatige wijze ingevuld kan worden.

The practice in England compared to the Dutch situation

Mike Firn, Healthcare Consultant at Springfield Consultancy

This lecture will cover the UK perspective on FACT:

  • Why we adopted FACT in the UK;
  • Number of teams using FACT approach;
  • Contextual differences in UK healthcare and how they impact on FACT adoption and adaption/ fidelity;
  • UK FACT Research and evaluation key findings;
  • The future and affordability- preparing people for self-management in primary care.

Eigen kracht en kracht van de omgeving

Persoonlijk verhaal van een moeder over de periode dat haar dochter opgenomen is geweest en hoe dat van invloed was op haar leven en werk. En hoe de verrassende omslag kwam toen de hulpverleners het niet meer wisten. Dit was een keerpunt, juist omdat dit werd gedeeld. Daarnaast is het zo belangrijk voor familieleden, naasten en mantelzorgers dat zij hun ervaringen met elkaar kunnen delen en aandacht en tijd voor zichzelf nemen: wat heb je nodig in dit proces om staande te blijven en wie steunt jou?

 

<< Terug naar vorige pagina