GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Politie Fryslân en GGZ Friesland tekenen convenant

9 juli 2013

Samenwerking in een heldere verantwoordelijkheidsdeling essentieel

Op maandag 8 juli concretiseerden Politie Fryslân en GGZ Frieslandhun goede samenwerking. Sylvia te Wierik, districtschef bij de politie, en Adriaan Jansen, bestuursvoorzitter bij GGZ Friesland, zetten hun handtekening onder een convenant. In het convenant wordt in concrete en praktische taal de samenwerking beschreven vanuit beider verantwoordelijkheden.

De politie handhaaft de openbare orde, begrenst wettelijk overlast en gevaar en stelt situaties veilig; de GGZ doet een snelle beoordeling bij een vermoeden van psychiatrische problemen, het op indicatie bieden van het juiste zorgaanbod en het adviseren van betrokkenen.

Wanneer een verward persoon in de buurt bijvoorbeeld zorgt voor overlast, is de politie ter plaatse om de openbare orde te bewaken, terwijl GGZ Friesland zorg draagt voor een inschatting van de ernst van de psychische klachten. Gezamenlijk wordt de juiste aanpak bepaald. Ook is beschreven hoe beide partijen samenwerken in de wijk, bij een onveilige situatie in de kliniek van GGZ Friesland of wanneer een patiënt vermist is.

1 op 7 meldingen
Cijfers onderstrepen het belang van de samenwerking. Bij 1 op de 7 meldingen, die bij de politie binnenkomen, is sprake van mogelijke psychische problemen. De vraag of zorg of een justitieel kader bij dit individu beter past, wordt dus regelmatig gesteld.

Daarnaast schreef De Volkskrant maandag dat ‘bemoeizorg’ vanuit een ggz-instelling ertoe leidt dat patiënten met ernstige psychiatrische problemen veel minder in aanraking komen met de politie. In de regio Utrecht daalde het aantal contacten van deze groep patiënten van 377 in 2008 naar 28 in het afgelopen half jaar. Nauw samenwerken levert dus wat op.

Naast Te Wierik en Jansen waren bij de ondertekening Dirk Scholten, portefeuillehouder GGZ van de politie, en Toon Rutgers, geneesheer-directeur van de GGZ, aanwezig. Zij hebben met een werkgroep zorggedragen voor de concrete afspraken die zijn vastgelegd in het convenant. Elkaar aanvullend benoemden zij het vervolg op de ondertekening: ‘zowel bij de politie als bij de GGZ kunnen 1000 medewerkers tijdens hun werk met elkaar te maken krijgen. De concrete afspraken moeten zij weten, zodat samen voor het beste traject kunnen kiezen. De belangrijkste afspraak is, dat wij er, ook in lastige situaties, samen uit willen komen’