GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


POH-GGZ inzetten

‘In onze artsenpraktijk worden we ruim vijf jaar ondersteund door Ria van der Kolk. Eerst zat ze hier namens GGZ Friesland, daarna als POH-GGZ. Ze werkt negen uur per week bij ons. Dit zorgt ervoor dat patiënten vaak binnen twee weken al bij haar op gesprek kunnen. Haar spreekuur is gewoon bij ons op de praktijk. Ik merk dat mensen dit heel fijn vinden, omdat de drempel voor een gesprek veel lager is. Onze huisartsenpraktijk is erg blij met de samenwerking met Ria. En voor Ria is het prettig dat de lijntjes met de huisartsen kort zijn. Wij helpen haar de klachten in de juiste context te plaatsen, omdat wij de mensen en hun familie goed kennen. Door deze samenwerking kunnen we mensen snel helpen en zonodig gericht verwijzen naar de eerste- en tweedelijns zorg.’                         Ietje de Vries, huisarts bij huisartsenpraktijk De Fundatie te Beetsterzwaag

Iedere huisarts komt met de nieuwe regelgeving in aanmerking voor een POH-GGZ. Het is mogelijk om een POH-GGZ van GGZ Friesland in te zetten. Het moduletarief dat door de overheid wordt vastgesteld, maakt de huisarts dan eenmaal per kwartaal over naar GGZ Friesland. De consulttarieven komen ten bate van de huisarts en worden op de reguliere manier bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Een huisarts kan ook zelf een POH-GGZ in dienst nemen. In dat geval treedt de huisarts op als werkgever en neemt de huisarts de werkgeversrisico’s op zich. Een POH-GGZ van GGZ Friesland geeft de zekerheid van vervanging na vier weken bij verzuim. Ook neemt deze de administratieve lasten weg. Bij doorverwijzing zal de POH-GGZ altijd onafhankelijk advies geven en de huisarts formele verwijzer blijven.

Een POH-GGZ inzetten?

Bent u een huisarts in Friesland en wilt u een POH-GGZ inzetten? Kijk dan op de website van De Friesland Zorgverzekeraar voor meer informatie. Hier vindt u onder andere informatie over het aanvragen van een POH-GGZ en het format voor het indienen van een aanvraag. Wilt u kosteloos kennismaken met de mogelijkheden van een POH-GGZ? GGZ Friesland leidt samen met de NHL en de Friese GGZ-kaderarts een aantal (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen op tot POH-GGZ. GGZ Friesland is op zoek naar huisartsen die een POH-GGZ in opleiding bij hun praktijk willen betrekken.