GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Patiënttevredenheid

GGZ Friesland hecht veel waarde aan de mening van de patiënt. Is de informatieverstrekking voldoende? Is men tevreden over de inspraak en de behandeling? Door continu onderzoek te doen naar de tevredenheid onder patiënten kan GGZ Friesland zich verbeteren. Hierbij maakt GGZ Friesland gebruikt van twee meetinstrumenten, te weten de GGZ cliëntthermometer en de CQ-index. In beide enquêtes wordt de patiënt gevraagd naar tevredenheid over:

  • de ontvangen informatie;
  • de mate van inspraak bij de behandeling;
  • de hulpverlener;
  • het resultaat van de behandeling.

Daarnaast wordt de patiënt gevraagd een rapportcijfer te geven voor de totale behandeling en eventuele aanvullende suggesties te doen.
 

CQ index

Sinds eind 2010 maakt GGZ Friesland gebruik van een uitgebreide, landelijk ontwikkelde enquête over patiënttevredenheid, namelijk de CQI (Consumer Quality Index). Hiervoor wordt een willekeurige selectie van 300 patiënten in de kortdurende ambulante zorg benaderd. De resultaten worden met name door zorgverzekeraars gebruikt om GGZ Friesland te toetsen op een deel van de geleverde kwaliteit.

Om u een algemeen beeld te geven van de uitkomst van deze enquête zijn de percentages van vergelijkbare vragen uit de CQI en de cliëntthermometer in het overzicht naast elkaar gezet. Let wel: de uitkomsten van de cliëntthermometer betreffen de tevredenheid van patiënten over zowel kortdurende als langdurende zorg, de CQI betreft alleen de kortdurend ambulante zorg.


Resultaten juni t/m december 2016

  Gemiddeld rapportcijfer
Ambulant
Klinisch
Totaal
7,4
7,2
7,4


Resultaten januari en februari 2017

  Gemiddeld rapportcijfer
Ambulant
Klinisch
Totaal
7,6
7,7
7,6