GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Patiënt aanmelden

GGZ Friesland wil op een snelle manier passende hulp bieden aan haar patiënten. Dit begint met een vlotte afhandeling van aanmeldingen en een eenduidige toegang tot onze zorgprogramma's. We hebben onze aanmeldroutes daarom vereenvoudigd.

Aanmelding GGZ Friesland

Aanmeldingen voor behandeling van patiënten vanaf 18 jaar kunt u doorgeven via het aanmeldpunt van GGZ Friesland. Dit aanmeldpunt is goed bereikbaar en altijd te benaderen voor advies en overleg. Voor informatie over aanmelding van patiënten onder de 18 jaar, neem contact op met Kinnik.

Aanmelden kan op vijf manieren:

  • via Zorgdomein
  • via het online aanmeldformulier op deze website (tot 1 april 2017 mogelijk)
  • per brief aan GGZ Friesland, locatie Jelgerhuis, postbus 466, 8901 BG Leeuwarden onder vermelding van ‘aanmelding'
  • per fax via 058 28 48 700
  • telefonisch via 058 28 48 777 (bij crisissituaties zie GGZ Friesland Spoed)

Een dringende verwijzing?

GGZ Friesland biedt de mogelijkheid om een patiënt binnen twee dagen op intake te laten komen, dit echter alleen in urgente gevallen. In Zorgdomein staat bij elke stoornis de optie ‘Verkorte toegangstijd'. Hier vindt u meer informatie over hoe u een patiënt met urgentie kunt aanmelden. Mocht u hierbij graag consultatie willen, dan kunt u contact opnemen met 058 28 48 777.

Login verwijzers aanvragen

Wilt u een patiënt aanmelden via het aanmeldformulier op deze website, dan heeft u een inlogcode nodig. Ook een aantal andere pagina's kunt u alleen bekijken als u login heeft.

Heeft u nog geen inlogcode? Stuur een mail met daarin uw vraag om een inlogcode voor verwijzers.

GGZ verwijshulp

De GGZ verwijshulp is een praktisch hulpmiddel voor verwijzers. Aan de hand van vijf criteria wordt u door het verwijsproces geloodst en krijgt u ondersteuning bij het maken van een juiste keuze voor een echelon. Met dit instrument kunt u een inschatting maken waar uw patiënt behandeld moet worden: in de huisartsenzorg, basis ggz of de specialistische ggz. De GGZ verwijshulp is ontwikkeld in samenwerking met eerstelijnspsychologen, huisartsen en praktijkondersteuners en is voor iedereen beschikbaar.

www.ggzverwijshulp.nl