GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Paniekstoornis

Er zijn twee varianten van een paniekstoornis, namelijk een met agorafobie en een zonder agorafobie. Agorafobie staat voor het vermijden van situaties (letterlijk: pleinvrees). Voor de behandeling wordt de Multidisciplinaire Richtlijn voor Angststoornissen gebruikt (voor meer informatie zie: http://www.ggzrichtlijnen.nl/). De behandeling die de voorkeur heeft, bestaat uit cognitieve gedragstherapie. Daarnaast wordt in sommige gevallen medicatie voorgeschreven. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er zeer veel situaties worden vermeden of wanneer er naast de angstklachten ook sprake is van een depressie.

Cognitieve gedragstherapie bij paniekstoornis met agorafobie  

De behandeling bestaat uit twee fases. Allereerst wordt uw paniekstoornis behandeld en daarna volgt de behandeling van de agorafobie.

Eerste fase van de behandeling

Uw klachten worden in kaart gebracht door het bijhouden en registreren van uw paniekaanvallen. Zo noteert u in welke situaties de aanvallen plaatsvinden, welke lichamelijke verschijnselen er bij optreden en welke angstige gedachten u hierbij heeft. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in de wijze waarop angstgevoelens mede in stand worden gehouden door gedachten die u hierover heeft.

U ontvangt ook uitgebreide informatie over angst en paniek. Daarbij is het belangrijk om te weten dat lichamelijke verschijnselen bij angst en paniek niet gevaarlijk zijn. Allerlei angstige gedachten, zoals flauwvallen, een hartstilstand krijgen of het verstand verliezen zijn in feite niet terecht.

De lichamelijke verschijnselen zijn normale, ongevaarlijke en voorbijgaande reacties die van nature optreden bij een gevoel van angst en spanning. Bij een paniekstoornis zijn de verschijnselen echter zo heftig het angstniveau zo hoog, dat het moeilijk is om dit voor ogen te houden.

Daarom is een belangrijk onderdeel van de paniekbehandeling gericht op minder bang worden voor de lichamelijke angstreacties. Dit gebeurt door middel van ‘gecontroleerde blootstelling'. Dit houdt in dat de lichamelijke verschijnselen waar u zo bang voor bent, door middel van stapsgewijze oefeningen op kunstmatige en gecontroleerde wijze worden opgeroepen.

Een voorbeeld van zo'n oefening bestaat uit het opwekken van een (lichte vorm) van hyperventilatie door versneld adem te halen. Zo'n oefening doet u eerst samen met de behandelaar tijdens de behandelgesprekken. Na enige tijd, wanneer u ermee vertrouwd bent, worden ze ook meegegeven als dagelijkse huiswerkopdracht. Dit duurt ongeveer drie tot vier weken.

U merkt op den duur dat u gewend raakt aan de lichamelijke verschijnselen en dat er niets ergs gebeurt op zo'n moment; uw angst was onterecht. 

Tweede fase van de behandeling

De tweede fase van deze behandeling is gericht op het overwinnen van de agorafobie (pleinvrees). Het komt voor dat deze al enigszins is afgenomen tijdens de eerste fase van de behandeling, maar meestal niet volledig. Ook in deze fase wordt u stapsgewijs blootgesteld aan situaties waar u bang voor bent. Dit doet u door eerst een ‘angstladder' te maken. Dit is een overzicht met alle situaties waar u bang voor bent in volgorde van moeilijkheid. Door uzelf bloot te stellen aan deze situaties, vermindert de angst geleidelijk.

Individueel of in groepsverband?

De behandeling van een obsessief-compulsieve stoornis kan zowel individueel als in de vorm van een groepsbehandeling plaatsvinden. Hierbij heeft een groepsbehandeling als voordeel dat u samen met ‘lotgenoten' werkt aan het overwinnen van de klachten. Dit werkt vaak extra stimulerend.

Kosten

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt voor een groot deel vergoed uit het verplichte basispakket van de zorgverzekering. Met ingang van 2012 zal er een extra eigen bijdrage worden gevraagd van patiënten voor de geestelijke gezondheidszorg. Klik hier voor meer informatie.

Belangen, rechten en klachten

Voor vragen en hulp kunt u altijd terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u bij de volgende personen terecht: de geestelijk verzorger, de patiënten vertrouwenspersoon, de Cliëntenraad en/of de Familieraad. Meer informatie vindt u hier.

Afspraak afzeggen

Om een behandeling succesvol te laten verlopen, is het van belang dat u aanwezig bent op de geplande afspraakmomenten. Als u onverhoopt niet kunt komen, verzoeken wij u dringend dit minimaal 24 uur van tevoren te laten weten.