Actuele wachttijden GGZ Friesland

Hieronder vindt u de actuele wachttijden per stoornis. Deze wachttijden gelden voor patiënten die ouder zijn dan 18 jaar. De wachttijden voor Kinnik kind- en jeugd ggz zijn momenteel vier weken. Klik hier voor de wachttijden conform de eisen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Wachttijden per 5 februari 2020

W1 = de tijd in weken tussen aanmelding en het intakegesprek
W2 = de tijd in weken tussen het intakegesprek en de start van de behandeling

 W1W2
Ontwikkelingsstoornissen

1

5
Forensische psychiatrie415
Eetstoornissen11
Traumastoornissen96
Persoonlijkheidsproblematiek47
Psychotische stoornissen35
Expertisecentrum LVB115
Angststoornissen (Van Andel)22
Stemmingsstoornissen (Van Andel)14
Overig Van Andel Ouderenpsychiatrie34
Overige psychiatrie of nog te duiden43

 

Hoe worden wachttijden bepaald?

De wachttijd voor de start van de behandeling is afhankelijk van de aard van de problematiek, de daarvoor benodigde behandeling en ook waar u verzekerd bent. Dit laatste heeft invloed doordat GGZ Friesland ieder jaar samen met zorgverzekeraars afspraken maakt over hoeveel zorg wordt ingekocht. Op dit moment is de toestroom van patiënten van VGZ veel groter dan vooraf is ingeschat door beide partijen. We kunnen deze patiënten niet allemaal tegelijk helpen, dus we spreiden de aanvragen over het jaar. Daardoor ontstaan er mogelijk langere wachttijden. 

Vindt u uw wachttijd te lang? 

Dan kunt u ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen naar zogenoemde wachtlijsbemiddeling. Uw zorgverzekeraar heeft namelijk de plicht om er voor te zorgen dat u binnen redelijke termijn passende zorg ontvangt. Uw zorgverzekeraar gaat dan voor u op zoek naar een oplossing. 
 

Meer weten?

Direct hulp nodig?