Missie en visie

Missie (Waar we voor staan)

 

 • Wij zijn er voor de mensen die ons het hardste nodig hebben.|
   

Visie (Waar we voor gaan)

 

 • Wij zijn er om samen werk te maken van herstel.
 • Wij zijn er voor iedereen met ernstige psychiatrische aandoeningen.
 • Wij zijn er voor gespecialiseerde behandeling en ondersteuning, 24/7 en dichtbij.
 • Wij zijn er voor naastbetrokken.
 • Wij zijn er om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek.
 • Wij zijn erop uit om goed samen te werken.
 • Wij zijn er om een bijdrage te leveren aan een gezonde Fryske Mienskip.
 • Wij zijn er voor kennisdeling.
 • Wij zijn bekwaam, betrokken en bevlogen.
   

Kernwaarden


Bekwaam

Ons werk is gebaseerd op professionele kennis en vaardigheden. We zijn een kennisinstituut en bouwen aan een professioneel werkklimaat, waarbij we openstaan voor feedback en leren van fouten. We hanteren het begrip 'dubbele professionaliteit'; we integreren ambachtelijke competenties met herstelgericht werken.

Betrokken

Ons werk is altijd ingebed in het sociale netwerk van de patiënt. We werken samen; met de patiënt, met de familie en naast betrokkenen. We zijn letterlijk dichtbij en goed bereikbaar. Het gesprek met de patiënt is een gesprek tussen twee deskundigen.

Bevlogen

We zijn toegewijd. We beseffen dat de persoonlijke relatie de basis vormt van ons werk. We bieden daadwerkelijk hoop op herstel en zijn er 24/7.
 

Positionering

Wij zijn er voor mensen van alle leeftijdsgroepen die GGZ Friesland het hardst nodig hebben. Wij leveren onze behandeling zo intensief als nodig is en zo licht mogelijk. In beginsel ambulant in de eigen woonomgeving, zo nodig schalen we (zo kort mogelijk) naadloos op naar intensievere behandeling. Achter het kortdurende, ambulante aanbod van Synaeda plooien wij, in coalitie met collega-aanbieders zoals VNN, een samenhangend, flexibel aanbod voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen.          

Direct hulp nodig?