Missie en visie

Missie (overtuiging)


'Haal het beste uit je leven'

Ieder mens geeft betekenis aan zijn of haar eigen herstelproces. Onze behandeling is er in alles op gericht dat mensen regie over hun leven kunnen houden ofwel die zo snel mogelijk terug krijgen. 

 

Visie (toekomstbeeld)


30 procent meer herstel in 2020

  • Toonaangevend in behandeling van ernstige psychiatrische problemen;
  • Grensverleggend in samenwerking
  • Ingebed in Friese samenleving
  • Opererend vanuit het principe 'alles voor de klant'

 

Kernwaarden


Bekwaam

Ons werk is gebaseerd op professionele kennis en vaardigheden. We zijn een kennisinstituut en bouwen aan een professioneel werkklimaat, waarbij we staan open voor feedback en leren van fouten. We hanteren het begrip 'dubbele professionaliteit'; we integreren ambachtelijke competenties met herstelgericht werken.

Betrokken

Ons werk is altijd ingebed in het sociale netwerk van de patiënt. We werken samen; met de patiënt, met de familie en naast betrokkenen. We zijn letterlijk dichtbij en goed bereikbaar. Het gesprek met de patiënt is een gesprek tussen twee deskundigen.

Bevlogen

We zijn toegewijd. We beseffen dat de persoonlijke relatie de basis vormt van ons werk. We bieden daadwerkelijk hoop op herstel en zijn er 24/7.
 

Positionering


Wij zijn er voor mensen van alle leeftijdsgroepen die GGZ Friesland het hardst nodig hebben. Wij leveren onze behandeling zo intensief als nodig is en zo licht mogelijk. In beginsel ambulant in de eigen woonomgeving, zo nodig schalen we (zo kort mogelijk) naadloos op naar intensievere behandeling. Achter het kortdurende, ambulante aanbod van Synaeda plooien wij, in coalitie met collega-aanbieders zoals VNN, een samenhangend, flexibel aanbod voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen.          

Direct hulp nodig?