Over ons

Leefstijlexpertiseteam 
Wij proberen ervoor te zorgen dat de medewerkers en patiënten van onze organisatie gezonder worden. Dit team is tot stand gekomen bij MindUp, waar we bijeenkomsten en activiteiten organiseerden ten behoeve van de gezonde leefstijl. In 2020 is de groep GGZ Friesland-breed gaan werken.  

Leefstijlambassadeurs 
We kunnen met ons team alleen lang niet iedereen in de organisatie bereiken, daar hebben we ambassadeurs voor nodig. Collega’s met een leefstijlhart, net als wij. Deze collega’s hebben aandacht voor leefstijl op hun afdeling en denken mee hoe deze gezonder gemaakt kan worden. Wij verzorgen voor deze mensen (digitale) bijeenkomsten, scholing en ondersteuning van ons team.  

Strategisch plan 
Het gaat allemaal niet vanzelf in het leven, we hebben doelen nodig. In ons strategisch plan hebben we onderscheid gemaakt tussen drie doelgroepen die wij willen bereiken: patiënten, werknemers ten behoeve van de patiënten en de werknemers zelf. In dit plan hebben we concreter gemaakt waar wij ons op willen focussen en hoe we dit willen gaan aanpakken. Ons doel is om samen met alle werknemers een gezondere organisatie te ontwikkelen.  

Missie  
GGZ Friesland staat voor herstelondersteunende zorg en daaruit voortvloeiend wil de leefstijlgroep bijdragen aan goede gezondheid, (mentale) fitheid en veerkracht voor onze patiënten en medewerkers. Door gezonde voeding, voldoende bewegen en ontspanning kan worden bijgedragen aan herstel. 

Visie  
Wij zijn er om patiënten en medewerkers van GGZ Friesland te informeren, inspireren en ondersteunen met betrekking tot het bereiken van een gezondere leefstijl, met als gevolg een verbeterde (mentale) gezondheid en herstel. Ze worden gemotiveerd gezonde voeding te eten, voldoende te bewegen en te ontspannen. Dit bereiken we als zorgorganisatie door zowel intern samenwerking te vinden op dit vlak, als ook extern trajecten op te starten. 
Dit helpt de leefstijlgroep bij het realiseren van de doelen en die staan in het teken van bijdragen aan het herstel van onze patiënten; precies waar GGZ Friesland voor staat. Uiteindelijk is dat de missie die wij als leefstijlgroep hebben en de visie die wij op korte en lange termijn hanteren. Daar komt bij dat we naast medewerkers ook externe partijen bewust willen laten worden van leefstijl. De overtuiging daarbij is en blijft: het krijgen en behouden van een gezonde leefstijl draagt bij aan het herstel van de patiënten van GGZ Friesland. 

Doelgroep 
Binnen GGZ Friesland ondersteunen we de patiënten en onze medewerkers. Ongeveer 80 procent van onze doelgroep leeft ongezond, met alle kansen op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten van dien. Als we kijken naar de externe doelgroep dan zijn er veel samenwerkingen met BV Sport en diverse sportscholen en –verenigingen. De leefstijlgroep is ook meerdere keren gevraagd om workshops of lezingen te geven aan scholen of andere zorgaanbieders over nut en noodzaak van leefstijl. Wij willen dat mensen bij GGZ Friesland denken aan gezondheid en dat wij de kartrekkers worden op dit gebied in de zorgsector van Friesland.  

Direct hulp nodig?