Duurzaamheid

Bij GGZ Friesland streven we naar het realiseren van bredere bewustwording rondom duurzaamheid. Op deze pagina beschrijven we onder meer de duurzaamheidsdoelen die we onszelf als organisatie stellen. Deze doelen zijn vastgelegd in het duurzaamheidsbeleid en daarnaast wordt jaarlijks een evaluatie gepubliceerd met betrekking tot de duurzaamheidsdoelen.

De ambitie van GGZ Friesland is om het bronzen niveau te behalen van de Milieuthermometer Zorg (MTZ), een initiatief van Millieuplatform Zorgsector (MPZ). Dit is een handzaam instrument voor instellingen om milieumaatregelen door te voeren en hiermee de milieuprestatie en milieuzorg te verbeteren. Meer informatie hierover is te vinden op de website van MPZ: Milieu Platform Zorgsector

Daarnaast is de CO2-footprint openbaar gepubliceerd om aan te tonen hoeveel GGZ Friesland als organisatie uitstoot. Aan de hand van de Milieubarometer worden deze gegevens verzameld op het gebied van elektriciteit, brandstof en warmte, water en afvalwater, bedrijfsafval, gevaarlijk afval, woon-werkverkeer, zakelijk verkeer, personenvervoer en kantoorpapier.

Greenteam

Om een grotere bewustwording te organiseren binnen de organisatie, is er binnen GGZ Friesland een Greenteam samengesteld met een duurzaamheidsadviseur als kartrekker. Ieder jaar focust het Greenteam zich op diverse duurzame thema’s, zoals bijvoorbeeld voeding en mobiliteit. Medewerkers van GGZ Friesland worden betrokken bij deze thema’s om zo de kennis en bewustwording te vergroten. Iedere twee maanden komen de leden van het Greenteam samen.

Heb jij tips en/of opmerkingen voor het Greenteam? Of andere vragen of suggesties op het gebied van duurzaamheid? Mail dan naar Annabeth de Jong, adviseur duurzame bedrijfsvoering en milieu, op annabeth.de.jong@ggzfriesland.nl.

Direct hulp nodig?