Nevenfuncties RvT en RvB

Raad van Bestuur GGZ Friesland

Dhr. drs. T.A.M. de Grefte, geactualiseerd per september 2020:

 • Voorzitter Raad van Toezicht RIBW Kennemerland/Amstelland, ingangsdatum 2015
 • Initiatiefnemer/partner LeidennaKanker.nl, ingangsdatum 2019
 • Bestuurder Stichting Nivora, januari 2020 - juli 2021
 • Bestuurslid de Nederlandse ggz, ingangsdatum 4 december 2020

Dhr. dr. A.D.F. Dhondt:

 • Lid Raad van Toezicht Hospice Alkmaar, (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting AKWA GGZ (Onbezoldigd)

Raad van Toezicht GGZ Friesland

Voorzitter [per 01-01-19]

Mevr. Mr. E.E. van 't Hof MBA
Hoofd- en nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht van Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotel
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Synaeda B.V.
 • Voorzitter Raad van Commissarissen CAGGB B.V.

Eerste benoeming 11 september 2017

Termijn: 4 jaar

Aftreden/herkiesbaar: september 2021

Herbenoemd: 1 september 2021

Aftreden: september 2025

 

Dhr. drs. ing. G. Jaarsma

Hoofd- en nevenfuncties:

 • Voorzitter Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA)
 • Voorzitter Stichting PayOK
 • Voorzitter Raad voor Certificering SRCM
 • Voorzitter Raad van Commissarissen van Omrop Fryslân
 • Voorzitter Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet (Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 • Lid Overleg Orgaan Employer Support Reservisten (Ministerie van Defensie)
 • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen van Caparis NV
 • Voorzitter Raad van Toezicht ROC Friese Poort
 • Lid Raad van Commissarissen Synaeda B.V.
 • Lid Raad van Commissarissen CAGGB B.V.

Eerste benoeming 1 januari 2019

Termijn: 4 jaar

Aftreden/herkiesbaar: december 2022

 

Dhr. Ir. P.M. van Rooij

Hoofd- en nevenfuncties:

 • Directeur van de Landelijke Huisartsen Vereniging
 • Bestuurslid Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA
 • Lid ledenraad Vogelbescherming Nederland
 • Bestuurslid [voorzitter] van de stichting PROFclass beëindigd per 21 maart 2021
 • Voorzitter van de stichting Medicatie Verificatieorganisatie Apotheekhoudenden
 • Bestuurslid van de stichting Werkgelegenheid Geneeskundigen
 • Lid Raad van Commissarissen Synaeda B.V.
 • Lid Raad van Commissarissen CAGGB B.V.

Eerste benoeming 11 september 2017

Termijn: 4 jaar

Aftreden/herkiesbaar: september 2021

Herbenoemd: 1 september 2021

Aftreden: september 2025

 

Mevr. Ir. H. Rijnhart

Hoofd- en nevenfuncties:

 • Datamanager/Projectleider en Research Medisch Centrum Leeuwarden
 • Lid Raad van Commissarissen Synaeda B.V.
 • Lid Raad van Commissarissen CAGGB B.V.

Eerste benoeming 15 november 2016

Termijn: 4 jaar

Aftreden/herkiesbaar: november 2020

Herbenoemd: 15 november 2020

Afgetreden: 31 december 2021

 

Dhr. drs. R. Mentjox

Hoofd- en nevenfuncties:

 • Lid klachtencommissie GGZ Centraal
 • Eigenaar Mentjox-Zorgconsult
 • Lid Raad van Commissarissen Synaeda B.V.
 • Lid Raad van Commissarissen CAGGB B.V.

Eerste benoeming 25 februari 2019

Termijn: 4 jaar

Aftreden/herkiesbaar: februari 2023

 

Dhr. E.A. de Boer MBA

Hoofd- en nevenfuncties:

 • Hoofd Enterprise Risk Management Univé Verzekeringen
 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Nij Smellinghe
 • Lid Raad van Commissarissen Caparis
 • Lid Raad van Commissarissen Synaeda B.V.
 • Lid Raad van Commissarissen CAGGB B.V.

Eerste benoeming 1 september 2020

Termijn: 4 jaar

Aftreden/herkiesbaar: september 2024

Meer weten?

Direct hulp nodig?