Nevenfuncties RvT

Raad van Toezicht GGZ Friesland


Mevr. Mr. E.E. van 't Hof MBA (Voorzitter per 01-01-2019)
Hoofd- en nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Revalidatie Friesland
 • Lid Raad van Commissarissen Synaeda
 • Lid Raad van Commissarissen CAGGB
 • Lid Raad van Toezicht van Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels.

Eerste benoeming 11 september 2017
Termijn: 4 jaar
Aftreden/herkiesbaar: september 2021

Dhr. Ir. P.M. van Rooij
Hoofd- en nevenfuncties:

 • Directeur van de Landelijke Huisartsen Vereniging
 • Bestuurslid Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA
 • Voorzitter ledenraad Vogelbescherming Nederland
 • Bestuurslid van de stichting PROFclass
 • Bestuurslid van de stichting Medicatie Verificatieorganisatie Apotheekhoudenden.
 • Bestuurslid van de stichting Werkgelegenheid Geneeskundigen
 • Lid Raad van Commissarissen Synaeda
 • Lid Raad van Commissarissen CAGGB

Eerste benoeming 11 september 2017
Termijn: 4 jaar
Aftreden/herkiesbaar: september 2021

Mevr. Ir. H. Rijnhart
Hoofd- en nevenfuncties:

 • Datamanager Hartcentrum Friesland, Medisch Centrum Leeuwarden
 • Lid Centrale Cliëntenraad en voorzitter van lokale cliëntenraad Zuid Oost Zorg
 • Lid Raad van Commissarissen Synaeda
 • Lid Raad van Commissarissen CAGGB

Eerste benoeming 15 november 2016
Termijn: 4 jaar
Aftreden/herkiesbaar: november 2020
Herbenoemd: 15 november 2020
Aftreden: november 2024

Dhr. drs. ing. G. Jaarsma
Hoofd- en nevenfuncties:

 • Voorzitter NVM
 • Lid Raad van Commissarissen van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland
 • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen van Omrop Fryslân
 • Voorzitter Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet (Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 • Lid bestuur stichting mr. H.C. Dresselhuysfonds
 • Lid Overleg Orgaan Employer Support Reservisten (Ministerie van Defensie)
 • Lid Hoofdbestuur MKB-Nederland
 • Lid SER (Sociaal-Economische Raad)
 • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen van Caparis NV
 • Voorzitter Raad van Toezicht ROC Friese Poort
 • Lid Raad van Commissarissen Synaeda
 • Lid Raad van Commissarissen CAGGB

Eerste benoeming 1 januari 2019
Termijn: 4 jaar
Aftreden/herkiesbaar: december 2022

Dhr. drs. R. Mentjox
Hoofd- en nevenfuncties:

 • Psychiater bij GGZ Centraal
 • Eigenaar Mentjox-Zorgconsult
 • Lid Raad van Commissarissen Synaeda
 • Lid Raad van Commissarissen CAGGB

Eerste benoeming 25 februari 2019
Termijn: 4 jaar
Aftreden/herkiesbaar: februari 2023

Mevr. drs. H. Rijpstra

 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Fryske Akademy (nog tot 01-02-2021)
 • Lid Raad van Toezicht Welcome to the Village
 • Lid Comité van Aanbeveling Skûtsjemuseum Earnewâld

Eerste benoeming 1 september 2020
Termijn: 4 jaar
Aftreden/herkiesbaar: september 2024

Dhr. E.A. de Boer MBA

 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Nij Smellinghe
 • Lid Raad van Commissarissen Caparis
 • Lid Raad van Commissarissen Nijestee

Eerste benoeming 1 september 2020
Termijn: 4 jaar
Aftreden/herkiesbaar: september 2024

Meer weten?

Direct hulp nodig?