Nevenfuncties RvT

Raad van Toezicht GGZ Friesland


Mevr. Mr. E.E. van 't Hof MBA (Voorzitter per 01-01-2019)
Hoofd- en nevenfuncties:
· Lid Raad van Toezicht Revalidatie Friesland
· Lid Raad van Commissarissen Synaeda
· Lid Raad van Commissarissen CAGGB
· Lid Raad van Toezicht van Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels.

Eerste benoeming 11 september 2017
Termijn: 4 jaar
Aftreden/herkiesbaar: september 2021


Dhr. drs. W. Wieling
Hoofd- en nevenfuncties:
· Voorzitter College van Bestuur openbare scholengemeenschap Piter Jelles in Fryslân
· Voorzitter Koninklijke vereniging "De Friesche Elf Steden"
· Voorzitter RvT “Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018”
· Voorzitter van het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek
· Lid Raad van Commissarissen Synaeda
· Lid Raad van Commissarissen CAGGB

Eerste benoeming 3 september 2012
Termijn: 4 jaar
Herbenoemd: 12 september 2016
Aftreden: september 2020


Dhr. drs. M.M. van Akkeren RC
Hoofd- en nevenfuncties:
· Lid College van Bestuur PCOU Willibrord / lid Raad van Bestuur Beweging 3.0
· Lid Raad van Toezicht Woonzorgconcern IJsselheem
· Bestuurslid Oranjewoud Export Academie
· Lid Adviesraad Instituut Techniek NHL Stenden Hogeschool
· Lid Raad van Commissarissen Synaeda
· Lid Raad van Commissarissen CAGGB

Eerste benoeming 15 februari 2012
Termijn: 4 jaar
Herbenoemd: 14 december 2015
Aftreden: september 2020


Mevr. Ir. H. Rijnhart
Hoofd- en nevenfuncties:
· Datamanager Hartcentrum Friesland, Medisch Centrum Leeuwarden
· Lid Centrale Cliëntenraad en voorzitter van lokale cliëntenraad Zuid Oost Zorg
· Lid Raad van Commissarissen Synaeda
· Lid Raad van Commissarissen CAGGB

Eerste benoeming 15 november 2016
Termijn: 4 jaar
Aftreden/herkiesbaar: november 2020


Dhr. Ir. P.M. van Rooij
Hoofd- en nevenfuncties:
· Directeur van de Landelijke Huisartsen Vereniging
· Bestuurslid Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA
· Voorzitter ledenraad Vogelbescherming Nederland
· Bestuurslid van de stichting PROFclass
· Bestuurslid van de stichting Medicatie Verificatieorganisatie Apotheekhoudenden.
· Bestuurslid van de stichting Werkgelegenheid Geneeskundigen
· Lid Raad van Commissarissen Synaeda
· Lid Raad van Commissarissen CAGGB

Eerste benoeming 11 september 2017
Termijn: 4 jaar
Aftreden/herkiesbaar: september 2021


Dhr. drs. ing. G. Jaarsma
Hoofd- en nevenfuncties:
· Voorzitter NVM
· Lid Raad van Commissarissen van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland
· Vicevoorzitter Raad van Commissarissen van Omrop Fryslân
· Voorzitter Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet (Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
· Lid bestuur stichting mr. H.C. Dresselhuysfonds
· Lid Overleg Orgaan Employer Support Reservisten (Ministerie van Defensie)
· Lid Hoofdbestuur MKB-Nederland
· Lid SER (Sociaal-Economische Raad)
· Vicevoorzitter Raad van Commissarissen van Caparis NV
· Voorzitter Raad van Toezicht ROC Friese Poort
· Lid Raad van Commissarissen Synaeda
· Lid Raad van Commissarissen CAGGB

Eerste benoeming 1 januari 2019
Termijn: 4 jaar
Aftreden/herkiesbaar: december 2022


Dhr. drs. R. Mentjox
Hoofd- en nevenfuncties:
· Psychiater bij GGZ Centraal
· Eigenaar Mentjox-Zorgconsult
· Lid Raad van Commissarissen Synaeda
· Lid Raad van Commissarissen CAGGB

Eerste benoeming 25 februari 2019
Termijn: 4 jaar
Aftreden/herkiesbaar

Meer weten?

Direct hulp nodig?