GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Over geheugenstoornissen

Iedereen vergeet wel eens wat of kan niet op een bepaald woord komen. Maar als u niet meer weet welke dag is, u zelf niet meer goed verzorgt en u niet meer uit uw woorden komt, kan er sprake zijn van een cognitieve stoornis. Dit is een stoornis aan het geheugen door veroudering, alcoholmisbruik, hersenletsel of een niet altijd aantoonbare beschadiging van het hersenweefsel. Vaak gaat het om dementie, delier of alzheimer. Hieronder vindt u meer informatie over de volgende geheugen (ook wel cognitieve) stoornissen:

Dementie

Bij dementie gaan de verstandelijke functies zodanig achteruit dat het dagelijkse functioneren eronder gaat lijden. Iemand met dementie vergeet gebeurtenissen die kort geleden plaatsvonden. Herinneringen aan vroeger blijven vaak lang bewaard. Het begint meestal met toenemende vergeetachtigheid. Soms verzint men dingen als men niet iets niet meer weet. Op den duur zorgt dementie ervoor dat mensen het besef van plaats en tijd kwijtraken en bekenden niet meer herkennen.  Daarnaast hebben mensen met dementie problemen met bijvoorbeeld rekenen, spreken, schrijven, wassen, kleden en het juiste gebruik van voorwerpen. Ook kan het gedrag veranderen. Iemand kan bijvoorbeeld somber zijn of prikkelbaar. De verschijnselen van dementie kunnen per persoon verschillen.


Alzheimer

Bij 60 tot 70% van de mensen met dementie is de ziekte van Alzheimer oorzaak van de verschijnselen. De ziekte van Alzheimer is een aandoening in de hersenen, waarbij geleidelijk steeds meer hersencellen verloren gaan. Bij ongeveer 15% van mensen met dementie zijn de verschijnselen het gevolg van stoornissen in de doorbloeding van de hersenen.

 

Delier

Delier is een plotseling optredende ernstige verwardheid. De oorzaak is lichamelijk (disfunctioneren van de hersenen), maar het uit zich psychisch. De mate van verwardheid is het ene moment erger dan het andere. Vaak is de verwardheid maar tijdelijk. Een delier uit zich in verschijnselen van verwarring, geheugen- en aandachtproblemen. Nieuwe informatie wordt niet of slechts gedeeltelijk onthouden. Achteraf weet de persoon zelf vaak niet meer wat er tijdens de delier is voorgevallen. Men heeft een verwarde gedachtegang, wat zich uit in trage en verwarde spraak. Er is ook geen tijdsbesef en geen besef van waar men zich bevindt. Men kan ook hallucinaties of waanideeen krijgen. Tijdens een delier is de stemming en het gevoel verstoord. De persoon is vaak angstig en radeloos, soms ongevoelig voor indrukken van buitenaf, somber, vijandig of achterdochtig.

 

Van Andel ouderenpsychiatrie

Van Andel ouderenpsychiatrie is er voor mensen die last hebben van psychische problemen, waardoor ze zich beperkt voelen in hun dagelijks leven. Het kan gaan om bijvoorbeeld somberheid, angstig zijn, geheugenverlies of verwardheid. Ons team is gespecialiseerd in het behandelen van deze klachten bij mensen die meestal ouder zijn dan 70 jaar. Ook behandelen we mensen die jonger zijn dan 70 jaar, wanneer er sprake is van een lichamelijke kwetsbaarheid in combinatie met psychische problematiek.
Van Andel is onderdeel van GGZ Friesland en biedt advies, behandeling en begeleiding. Samen met u en uw naasten werken we aan herstel. We sluiten aan bij uw wensen, mogelijkheden en leefsituatie.

Meer informatie over Van Andel ouderenpsychiatrie is te vinden op deze website.