GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Organisatie en bestuur

Bestuur

De Stichting GGZ Friesland kent een raad van bestuur-raad van toezicht-model. De taken, bevoegdheden en het beloningsbeleid van deze raden zijn vastgelegd in de stichtingsstatuten, het reglement Raad van Bestuur en het reglement Raad van Toezicht.

Zie ook: anbi-gegevens als kvk-nummer, statutionaire zetel, rechtsvorm e.d.

Raad van Bestuur

De algehele leiding van de stichting GGZ Friesland is in handen van de Raad van Bestuur (RvB). Deze raad bestaat uit Adriaan Jansen (voorzitter Raad van Bestuur GGZ Friesland) en Ton Dhondt (Lid Raad van Bestuur GGZ Friesland). De RvB maakt op provinciaal niveau de strategische keuzes en zorgt voor afstemming. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De nevenactiviteiten van Adriaan Jansen zijn:

 • lid Commissie Werkgeverszaken GGZ Nederland
 • lid Raad van Commissarissen Rabobank Noord-Holland-Noord
 • voorzitter European Association for Behavioural and Cognitive Therapy Congress 2014
 • lid Raad van Commissarissen FWG Advies BV en CV

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur en beoordeelt de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • De heer T. Baas, huidige voorzitter (per 28-06-12)
  Hoofd- en nevenfuncties:

  Burgemeester gemeente Midden Drenthe
  Voorzitter Raad van Toezicht Thuiszorg het Friese Land
  Voorzitter Raad van Commissarissen Omrop Fryslân

  Eerste benoeming: 14 april 2010
  Termijn: 4 jaar
  Herbenoemd: 26 mei 2014
  Aftredend: april 2018
   
 • Mevr. drs. M. Trompetter, huidige vice-voorzitter (per 01-03-12)
  Hoofd- en nevenfuncties:

  Organisatieadviseur, Corona Consultancy
  Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Rabobank
  Lid Raad van Toezicht Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg en Raad van Toezicht Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering
  Vicevoorzitter Raad van Toezicht Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem

 

 • Eerste benoeming: augustus 2009
  Termijn: 4 jaar
  Herbenoemd: 16 mei 2013
  Aftredend: augustus 2017
   
 • Mevr. T.L. Enninga MSc
  Hoofd- en nevenfuncties:

  Organisatieadviseur, Red Queen
  Docent en onderzoeker Hogeschool Utrecht

  Eerste benoeming: augustus 2009
  Termijn: 4 jaar
  Herbenoemd: 16 mei 2013
  Aftredend: augustus 2017
   
 • Dhr. P.E.F. Ketelaar MSc
  Hoofd- en nevenfuncties:

  Vice President Bioanalytical Laboratories PRA Health Sciences
  Ambassadeur Fondsenwerving Beatrix Kinderkliniek van het UMCG

  Eerste benoeming: 18 mei 2011
  Termijn: 4 jaar
  Herbenoemd: 26 mei 2015
  Aftredend: mei 2019
   
 • Dhr. drs. M.M. van Akkeren RC
  Hoofd- en nevenfuncties:

  Voorzitter college van bestuur ROC Friese Poort
  Lid Adviesraad Instituut Techniek NHL Hogeschool
  Voorzitter Stuurgroep CIV Healthy Ageing
  Lid Bestuur Maritieme Academie Holland
  Vicevoorzitter Innovatie Pact Fryslân
  Vicevoorzitter kernteam Human Capital topsector Water

 

 • Eerste benoeming: 15 februari 2012
  Termijn: 4 jaar
  Herbenoemd: 14 december 2015
  Aftredend: februari 2020

 

 • Dhr. drs. W. Wieling
  Hoofd- en nevenfuncties:

  Voorzitter College van Bestuur openbare scholengemeenschap Piter Jelles in Fryslân
  Voorzitter Koninklijke vereniging "De Friesche Elf Steden"
  Lid RvT "Leeuwarden Fryslân 2018

  Eerste benoeming: 3 september 2012
  Termijn: 4 jaar
  Herbenoemd: 12 september 2016
  Aftredend: september 2020

 

 • Mevr. Ir. H. Rijnhart
  Hoofd- en nevenfuncties:

  Datamanager Hartcentrum Friesland, Medisch Centrum Leeuwarden
  Lid Centrale Cliëntenraad ZuidOostZorg en voorzitter van lokale cliëntenraad Neibertilla/Neisun/Marrewyk
  Secretaris cliëntenraad Nij Smellinghe

  Eerste benoeming: 15 november 2016
  Termijn: 4 jaar
  Aftredend/herkiesbaar: november 2020

Directieteam

Organisatiestructuur

Klik op het organogram voor een vergroting.