GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Ondersteuningsaanbod

GGZ Friesland vindt het belangrijk ondersteuning te bieden aan familie en naasten. Het kan erg intensief zijn om bij iemand betrokken te zijn die psychische klachten of een psychiatrische ziekte heeft. Misschien heeft u verdriet of voelt u zich machteloos? Wellicht heeft u vragen over de aandoening van uw familie of naaste. Wat is uw rol als mantelzorger en hoe kunt u omgaan met reacties uit de omgeving?

Dergelijke vragen en twijfels kunt u altijd bespreken met de hulpverlener waar uw familielid of naaste in behandeling is. Deze persoon kan u ook meer vertellen over hoe het gaat met uw familielid of naaste of over hoe familie kan ondersteunen. Niet alleen bij de start van een behandeling, maar ook tijdens de behandeling kunt u bij uw hulpverlener terecht. Mocht u uitgebreider met iemand willen praten over waar u als familielid tegen aanloopt, dan kunt u terecht bij onze Familievertrouwenspersoon.

Ondersteuningsaanbod

  • Voorlichting over psychische stoornissen (psycho-educatie)
  • KOPP (kinderen van ouders met psychische problemen)
  • Systeemtherapie (behandelgesprekken met patiënt en familie samen)
  • Nabestaanden na zelfdoding