GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Ondersteuning in de rol als mantelzorger

Er zijn afspraken vastgelegd in het behandelplan over hoe de familie vroegtijdig wordt geïnformeerd en betrokken als het gaat om ingrijpende veranderingen in de behandeling, wijziging van medicatie, crisissituaties, time-outperiodes, of als de patiënt tegen advies met ontslag wil gaan. Er wordt psycho-educatie (voorlichting) over alle voorkomende stoornissen aan familie gegeven.
Aan familie wordt actief gevraagd naar hun behoefte aan ondersteuning en gewezen op de mogelijkheden die hierin geboden worden door GGZ Friesland en familieorganisaties, bijvoorbeeld op het gebied van preventie, psycho-educatie en de familievertrouwenspersoon. In 2014 wordt bij een FACT team een pilot met een familie-ervaringsdeskundige uitgevoerd.