GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Niet afzeggen kost geld

Kosten voor het niet (tijdig) afzeggen van afspraken

Voor het niet en niet tijdig afzeggen van de afspraak brengt GGZ Friesland de gemaakte kosten in rekening. Dit geldt voor volwassenzorg binnen de zorgprogramma's Angststoornissen, Stemmingsstoornissen, Persoonlijkheidsproblematiek, Trauma relelateerde stoornissen, Seksuologie, Eetstoornissen en Ontwikkelingsstoornissen.

Bent u verhinderd? Zeg uw afspraak 24 uur van tevoren af!

Kunt u onverhoopt niet bij een geplande afspraak aanwezig zijn, dan verzoeken wij u deze minstens 24 uur van tevoren af te zeggen. Komt u niet op uw afspraak of zegt u deze niet tijdig af, dan brengen wij €45,- per afspraak in rekening. Wanneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden ( uw behandelaar beoordeelt dit), dan brengen wij uiteraard geen kosten in rekening. We verzoeken u ook in dit geval contact met ons op te nemen, zodat wij hiervan op de hoogte zijn.

Afzeggen afspraak

U kunt uw afspraak afzeggen door telefonisch contact op te nemen met de zorgadministratie van de locatie waar u zorg ontvangt.
Dit kan op werkdagen tussen 08.30 - 17.00 uur.
Klik hier voor de gegevens per locatie.

SMS-bericht ter herinnering aan uw afspraak

Uw behandeling heeft het beste resultaat als u bij de afspraken aanwezig bent. Om te voorkomen dat u een afspraak vergeet, bieden we voor een groot aantal poliklinieken een gratis SMS-service. U ontvangt 24 uur voor uw afspraak een sms-bericht. Op deze manier kunt u uw afspraak minder snel vergeten. u kunt op uw inschrijfformulier aangeven of u gebruik wilt maken van deze service.

>> Meer weten? Gan naar de veelgestelde vragen