GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


NEN 7510 en 27001

De norm NEN 7510 (afgeleide van ISO 27001) is toegesneden op informatiebeveiliging binnen de gezondheidszorg. De norm bestaat uit het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie ten behoeve van verantwoorde zorg voor patiënten. Zorginstellingen in Nederland moeten aan de Inspectie voor Gezondheidszorg kunnen aantonen dat zij beschikken over de juiste informatiebeveiliging. GGZ Friesland voldoet met het behalen van de certificering ruimschoots aan de gestelde eisen. Maar daarmee is het onderwerp voor de organisatie niet afgesloten. Veilig omgaan met vertrouwelijke gegevens blijft te allen tijde een belangrijk onderwerp voor GGZ Friesland.  Maar informatiebeveiliging is en blijft mensenwerk. Bewustwording, elkaar aanspreken en alertheid zijn daarom altijd van cruciaal belang.

GGZ Friesland is de tweede NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerde GGZ-instelling in Nederland.