Familievertrouwenspersoon

Wanneer u als familie of in de naaste omgeving betrokken bent bij iemand met psychiatrische problemen kan dat heel belastend zijn. U wilt er graag zijn voor uw partner, kind, broer, zus of vriend, maar soms kan het zo zijn dat u daarbij uzelf bijna vergeet, omdat zoveel tijd opgaat aan de hulp en het bijstaan van degene met psychische klachten. Ook kunt u veel vragen hebben, bijvoorbeeld over de manier waarop uw naaste geholpen wordt, over zaken die u als naastbetrokkene tegenkomt of vragen over het psychiatrische ziektebeeld. Hiervoor kunt u terecht bij de onafhankelijke Familievertrouwenspersoon (FVP). Zij is in dienst van de Landelijke Stichting Familie Vertrouwenspersonen (LSFVP) en aan haar hulp zijn géén kosten verbonden.

Familievertouwenspersoon ondersteunt familie en naasten

De familievertrouwenspersoon is er voor familie, naastbetrokkenen en vrienden van patiënten die bij GGZ Friesland in behandeling zijn. Zij helpt ervoor te zorgen dat de samenwerking tussen hulpverlener, patiënt en u beter verloopt. Dit komt de behandeling aan uw familielid of naaste zeker ten goede. Wat u de FVP vertelt, is en blijft vertrouwelijk. De FVP heeft geheimhoudingsplicht en is onafhankelijk.

Wat kan de familievertrouwenspersoon voor u betekenen?

  • Luisteren naar uw verhaal.
  • Algemene informatie geven over de psychiatrische problematiek van uw naaste.
  • Bemiddelen in het contact met hulpverleners/managers van GGZ Friesland.
  • Informatie geven over de gang van zaken bij GGZ Friesland.
  • Ondersteunen bij het indienen van een klacht.
  • Attenderen op/verwijzen naar lotgenotengroepen, cursussen en dergelijke.
  • Signaleren van problematiek van familie/naastbetrokkenen en deze onder de aandacht brengen bij de Raad van Bestuur van GGZ Friesland.

De familievertrouwenspersoon

Jettie Zijlstra
Telefoon: 06 - 51030135
E-mail: j.zijlstra@familievertrouwenspersonen.nl
Werkdagen: maandag tot en met donderdag

Postadres: Sixmastraat 2, 8932 PA Leeuwarden
Bezoekadres: in overleg
Website: www.familievertrouwenspersonen.nl
Advies- en hulplijn:
0900 - 333 2222 (werkdagen van 9:00 tot 17:00 u)

Meer weten?

Direct hulp nodig?