GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Missie en visie

Missie: waar staan wij voor

Wie zorgt praat mee. De Familieraad staat voor erkenning van de positie van de familie/naastbetrokkenen als mede-zorgverlener. Met hun kennis en ervaring kunnen zij het beeld voor zowel cliënt als behandelaar completer maken en gezamenlijk een basis leggen voor de beste kwaliteit van zorg en hoogst mogelijke zelfredzaamheid. De Familieraad vraagt tevens aandacht voor en ondersteuning bij de veelal intensieve  mantelzorg voor de naaste met een psychische kwetsbaarheid.

Visie: waar gaan wij voor

De Familieraad stimuleert de zogenaamde zorgtriade; de driehoek van cliënt, behandelaar en familie/naastbetrokkene, waarbij het belang van de cliënt centraal staat. Vanaf de start van de hulpverlening/behandeling wordt dit een samenwerkingsrelatie, met als uitgangspunt dat familieleden/naasten belangrijk zijn voor de cliënt en in beginsel als vanzelfsprekend deel uitmaken van de zorg. De raad behartigt als medezeggenschapsorgaan de collectieve belangen van familie/naastbetrokkenen van cliënten, signaleert hun wensen en behoeften aan ondersteuning en psycho-educatie en vervult voor hen een ´wegwijsfunctie´ binnen GGZ Friesland en daarbuiten. De raad denkt mee in het zorgbeleid van de organisatie en draagt vanuit zijn invalshoek en ervaring in afstemming met de Cliëntenraad bij aan verhoging van de kwaliteit van de zorg. De raad ondersteunt de landelijke initiatieven om te komen tot wettelijke verankering van medezeggenschap van familie/naastbetrokkenen in de zorg.